Jak Szczecin chce walczyć ze smogiem?

13:39
Czym grozi palenie śmieci w kominku

Miasto podchodzi systemowo do poprawy jakości powietrza. Szereg działań do tej pory realizowanych i planowanych jest zapisanych w strategicznym dokumencie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Dokument jest na bieżąco aktualizowany. Kolejny raz będzie w lutym, podczas najbliższej sesji rady miasta. Znajdują się w nim zasadnicze działania jakie realizują w naszym mieście podmioty prywatne i publiczne. W tym momencie wyszczególnionych jest blisko 400 działań, które wpływają m.in. na poprawę jakości powietrza w Szczecinie. Dotyczą one głównie termomodernizacji budynków, wymiany stolarki okiennej czy ogrzewania lub oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie. Aktualny dokument znajduje się na na stronie BIP.

Do 9 lutego br. można składać kolejne wnioski do Programu. Miasto zachęca wszystkie podmioty do współtworzenia tego dokumentu. Mogą to robić m.in.: wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, przedsiębiorcy, stowarzyszenia itp.

Jak miasto walczy ze smogiem?

Program Kawka.  Do tej pory w ramach programu zlikwidowano ponad 800 starych pieców, na rzecz których zamontowano bardziej ekologiczne źródła ciepła. Do końca sierpnia 2018 r. ma być w sumie zdemontowanych jeszcze ok 1000 pieców. Koszty dwóch edycji programu to do tej pory blisko 30 mln zł z czego blisko połowa pochodziła jako dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Natomiast do końca sierpnia 2018 r. zarządcy komunalni planują likwidację pieców i podłączenie do ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej 42 budynków. Oprócz tego zostanie w nich wykonana termomodernizacja oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Koszty tych inwestycji pochłoną niespełna 17 mln zł. Obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie przewiduje kolejnych edycji Kawki, program został zawieszony.

Inwestycje w komunikację miejską. Miasto regularnie inwestuje w wymianę taboru autobusowego i tramwajowego. W ostatnich latach zakupiono ponad 100 nowych ekologicznych autobusów oraz 28 tramwajów. Zmodernizowano i wybudowano kilometry torowisk. Poprawiając jakość pojazdów i infrastruktury  zachęcamy mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej. W najbliższych latach do Szczecina trafią kolejne nowe pojazdy komunikacji miejskiej. W sumie w planach miasta jest zakup ponad 40 nowoczesnych autobusów, a także modernizacja i kupno blisko 70 tramwajów. Będą także nowe inwestycje związane z modernizacją i budową torowisk.

Działania Straży Miejskiej. W okresie grzewczym strażnicy przeprowadzają regularne kontrole pod kątem tego czym ludzie palą w piecach. W tym sezonie było ich ponad 300. Robią to przede wszystkim w oparciu o zgłoszenia od mieszkańców. Kontrole będą odbywać się do końca okresu grzewczego. Za spalania śmieci grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5 tysięcy zł gdy sprawa trafi do sądu.

Za pomiary oraz ostrzeżenia wynikające z wysokich stężeń zanieczyszczeń przekraczających poziomy odpowiada Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz jego jednostki regionalne.

Zobacz również:

https://infoludek.pl/szczecin/czy-w-szczecnie-mamy-czyste-powietrze-sprawdz-to-sam/

Źródło: Urząd Miasta Szczecin