Jak postępować w sytuacji zagrożenia?

Sytuacja zza wschodnią granicą Polski niepokoi mieszkańców Szczecina. W związku z sygnałami od rad osiedli i szczecinian zaniepokojonych agresją Rosji w Ukrainie, radna Agnieszka Kurzawa wystosowała interpelację do Prezydenta Miasta dotyczącą „przygotowania mieszkańców Szczecina w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia”.

W swoim piśmie radna zwróciła się z prośbą o zorganizowanie spotkań informacyjnych z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe na temat zalecanych zachowań w momencie ewentualnego zagrożenia. Na interpelację odpowiedział Sekretarz Miasta Ryszard Słoka:

W celu realizacji zadań upowszechnienia, poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, w tym z zakresu powszechnej samoobrony na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin funkcjonuje portal „BEZPIECZNI RAZEM”, w którym na bieżąco zamieszczane są treści, filmy oraz projekty edukacyjne zawierające zagadnienia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Uruchomiony portal „BEZPIECZNI RAZEM”, mający uwzględniać możliwe najszersze spektrum zagrożeń, tworzą służby, instytucje i organizacje, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest przeciwdziałanie zagrożeniom, neutralizacja bądź usuwanie ich skutków. Na portalu zamieszczono również opracowany dla mieszkańców Szczecina poradnik pt. „Bądź bardziej bezpieczny” zawierający szereg procedur i wskazówek co do zachowania w obliczu zagrożenia.

Jak wynika z dalszej treści odpowiedzi Sekretarza Miasta Ryszarda Słoki, na portalu znajdują się także informacje, jak przeciwdziałać podsycaniu lęków społecznych, działających dezintegrująco. Oprócz tego Przewodniczący Rad Osiedli zostali poproszeni o pomoc w propagowaniu treści zamieszczonych na portalu oraz w poradniku. W związku z tym Miasto nie widzi celowości w organizacji proponowanych przez radą Agnieszką Kurzawę szkoleń.

Link do portalu BEZPIECZNI RAZEM tutaj.

„Bądź bardziej bezpieczny”

Jakie informacje można znaleźć w poradniku stworzonym dla mieszkańców Szczecina? Dowiemy się, między innymi:

  • jak przygotować się na wypadek nagłego zdarzenia
  • jak zabezpieczyć dom
  • jak rozpoznawać rodzaje alarmów
  • jak postępować w razie zagrożenia promieniotwórczego
  • jak się zachować w przypadku ataku terrorystycznego

Szczegóły znajdziesz w poradniku „Bądź bardziej bezpieczny” do pobrania TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl