Jak będzie wyglądała organizacja ruchu przy IKEA w Szczecinie? Znamy już szczegóły!

Po długotrwałych rozmowach pomiędzy Miastem Szczecin oraz IKEA i spółką NCT I, działającą na rzecz szwedzkiej spółki, osiągnięto porozumienie w sprawie nowego układu komunikacyjnego przy powstającym sklepie.

Dzięki nowym rozwiązaniom komunikacyjnym, dostęp do sklepu będzie łatwy i co istotne, ciąg ul. Mieszka I zachowa płynność oraz bezpieczeństwo ruchu. Zaproponowane rozwiązania opierają się na badaniach potoków ruchu i specjalistycznych symulacjach komputerowych. W wyniku zmian w ciągu ul. Mieszka I pojawią się nowe pasy ruchu,  a także skoordynowana ze sobą sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach z Wierzbową, Milczańską i Białowieską. Poprawi się  także bezpieczeństwo pieszych i dzięki tym zmianom nie będzie już tylu relacji kolizyjnych pieszy-samochód.

Za realizację i koszt całego procesu inwestycyjnego – od projektowania po prace wykonawcze – będzie odpowiedzialna działająca na rzecz IKEA – NCT I. Po zrealizowaniu prac nowy układ drogowy zostanie przekazany nieodpłatnie i bezwarunkowo Miastu Szczecin. Porozumienie zostało zawarte ze spółką NCT I, która jest odpowiedzialna za przygotowanie procesu inwestycyjnego, związanego z budową sklepu IKEA w Szczecinie.

Szczegóły planowanej organizacji ruchu

W ciągu ul. Wierzbowej  zostanie wyznaczony dodatkowy pas do skrętu w lewo w ulicę Mieszka I.

organizacja ruchu przy IKEA w Szczecinie
Fot. Urząd Miasta Szczecin

W ciągu ul. Mieszka I za skrzyżowaniem z ul. Wierzbową w kierunku do Centrum Miasta powstanie dodatkowy pas zjazdowy i wyjazdowy do drogi wewnętrznej obsługującej sklep IKEA. Na tym odcinku ul. Mieszka I z ulicy dwupasmowej stanie się trzypasmowa. W planach jest również przebudowa chodników i ścieżek rowerowych.

organizacja ruchu przy IKEA w Szczecinie
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Mieszka I i Białowieskiej. Najważniejszą zmianą będzie budowa dodatkowych pasów kierunkowych na ul. Mieszka I w kierunku od Centrum Miasta (tzw. kieszeni) do skrętu w lewo w kierunku sklepu. Dodatkowe pasy będą dostępne od skrzyżowania z ul. Milczańską do skrzyżowania z ul. Białowieską na całej długości tego odcinka.

organizacja ruchu przy IKEA w Szczecinie
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Przebudowa skrzyżowania ulic Mieszka I i Milczańskiej – najważniejszą zmianą będzie dodatkowy pas do skrętu w prawo z ulicy Mieszka I od strony Centrum na wysokości salonu samochodowego Lexus.

organizacja ruchu przy IKEA w Szczecinie
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Porozumienie Miasta Szczecin i IKEA dotyczy infrastruktury drogowej związanej z budową sklepu IKEA w Szczecinie. Inwestycja podzielono na etapy tak, aby roboty drogowe były najmniej uciążliwe dla mieszkańców.

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl