Inwestycje za 566 mln zł w szczecińskim porcie. Umowy już podpisane

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisał umowy z wykonawcami na gruntowną modernizację dwóch części szczecińskiego portu. Łączny koszt inwestycji to 566 mln zł.

Duże zmiany w rejonie Kanału Dębickiego

Wczoraj została podpisana umowa na modernizację drobnicowej części portu, której wykonawcą będzie konsorcjum firm NDI i NDI Sopot. Inwestycja obejmie budowę nowego nabrzeża Norweskiego (stanowiącego przedłużenie linii już istniejącego nabrzeża Fińskiego, pełniącego funkcję terminala kontenerowego) oraz remont istniejących nabrzeży Czeskiego i Słowackiego wraz z modernizacją infrastruktury technicznej i przystosowanie ich do głębokości technicznej 12,5 m. Zaplanowano też budowę nabrzeża oczepowego na długości ok. 600 m, które w przyszłości ma nazywać się nabrzeżem Duńskim.

W ramach zadania poszerzony zostanie także Kanał Dębicki (ze 120 m do 200 m), który prowadzi do wspomnianych nabrzeży. Wymaga to przetransportowania aż 1,5 mln m3 mas ziemnych (800 tys. z nowego nabrzeża oraz 700 tys. z pozostałych części kanału).

– Zyskamy nowe tereny, które z powodzeniem możemy wykorzystać i zagospodarować na cele portowe. Kolejne nabrzeża, to kolejne terminale, to dalsze zwiększanie potencjału przeładunkowego, a co za tym idzie większa ilość towarów w naszych portach. Ta inwestycja stanowi także wstęp do dalszego rozwoju zachodniej części Ostrowa Grabowskiego. Jeśli uda nam się zrealizować te wszystkie zamierzenia inwestycyjne, to w 2050 roku będziemy dysponować w zespole portów Szczecin-Świnoujście potencjałem mogącym obsłużyć niemal trzykrotnie więcej ładunków aniżeli obecnie – mówi Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

Warta 343 mln zł inwestycja ma być gotowa do 30 września 2023 roku.

port Szczecin basen kaszubski kanał dębicki inwestycje umowy październik 2020
Fot. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Przebudowa nabrzeży w rejonie Basenu Kaszubskiego

Pod koniec ubiegłego tygodnia Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście SA podpisał umowę na realizację podobnego zadania w rejonie Basenu Kaszubskiego. Wykonawcą prac będzie Korporacja Budowlana Doraco z Gdańska.

Dzięki inwestycji szczeciński port zostanie przystosowany do przyjmowania i sprawnej obsługi jednostek o większym zanurzeniu i większej ładowności. Akweny portowe uzyskają głębokość 12,5 metra, czyli taką samą jak tor wodny Świnoujście-Szczecin.

Zakres prac obejmuje budowę nowych nabrzeży – Dąbrowieckiego i zamykającego Basen Notecki, przebudowę istniejących nabrzeży (Katowickiego, Chorzowskiego i Uskoków Gliwickiego i Chorzowskiego) na łącznej długości ok. 1300 metrów, obudowę brzegów wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka na łącznej długości ok. 480 metrów, a także pogłębienie akwenu Basenu Kaszubskiego do 12,5 metra wraz z zalądowieniem Basenu Noteckiego. Ponadto przebudowane zostaną również sieci wodno-kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne, a układy drogowy i kolejowy przejdą modernizację.

Warta blisko 223 mln zł inwestycja ma zostać zakończona do 31 lipca 2023 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl