Innowacyjne pomysły na rozwój przestrzeni w regionie – Najlepsze prace dyplomowe 2023

Projekt adaptacji wraku Betonowca na cele turystyczne autorstwa Mateusza Tomaszewskiego zdobył główną nagrodę w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na „Najlepsze prace dyplomowe 2023”. Wyróżniono także sześć innych projektów związanych z rozwojem przestrzeni w regionie.

W konkursie uczestniczyli dyplomanci z różnych uczelni, a nagrody przyznano w trzech kategoriach: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne oraz architektura krajobrazu. Nagroda główna wynosiła 4000 zł, a wyróżnienia otrzymały gratyfikacje pieniężne w wysokości 1000 zł.

Mateusz Tomaszewski zdobył główną nagrodę w kategorii architektura krajobrazu za projekt adaptacji wraku Betonowca w Szczecinie na cele turystyczne. Praca została doceniona za odważne i przekonujące podejście do emocji w architekturze oraz kreatywne wykorzystanie obiektów architektonicznych w celu przekształcenia wraku Betonowca w atrakcyjne miejsce turystyczne.

Najlepsze prace dyplomowe 2023
Źródło: wzp.pl

W kategorii planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne wyróżniono Justynę Stanisławską za projekt „Krajobraz zmian. Kształtowanie scenerii nadmorskiej miejscowości Mielno”. Projekt ten proponuje rozwiązania rekreacyjne i usługowe, integrując je harmonijnie z otoczeniem nadmorskich miejscowości. Centralnym elementem tej koncepcji jest wykorzystanie przestrzeni nad wodą oraz zastosowanie minimalistycznej architektury opartej na naturalnym materiale, jakim jest drewno.

Najlepsze prace dyplomowe 2023
Źródło: wzp.pl

Natalia Kudlińska otrzymała wyróżnienie za pracę „Projekt osiedla akademickiego w Szczecinie”. Jej projekt zakłada stworzenie spójnej i funkcjonalnej przestrzeni osiedla, uwzględniającej różnorodne potrzeby mieszkańców. Wyróżnienie za spójność urbanistyczną założenia i odseparowanie go od miasta celem uniknięcia ruchu kołowego i uciążliwości parkowania wewnątrz osiedla.

Najlepsze prace dyplomowe 2023
Źródło: wzp.pl

Wyróżnienie przyznano pracy Moniki Sęk i Aleksandry Rękas z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za pracę „Rewitalizacja terenów nabrzeżnych i projekt waterfrontu na Gocławiu w Szczecinie”. Projekt zakłada aktywizację terenów północno-wschodniej części Szczecina, zachowując ich walory architektoniczne.

Najlepsze prace dyplomowe 2023
Źródło: wzp.pl

W kategorii projektowanie architektoniczne wyróżniono Ernesta Białousa za pracę „Rewitalizacja terenów Starej Rzeźni na Łasztowni w Szczecinie”. Praca ta wyróżnia się zachowaniem ciągłości historycznej tożsamości budynków i spójnością urbanistyczną. To umiejętne wpisanie nowej funkcji do adaptowanych budynków, bez znacznych współczesnych ingerencji w istniejącą, historyczną tkankę.

Najlepsze prace dyplomowe 2023
Źródło: wzp.pl

Monika Wachnik została wyróżniona za projekt „Projekt stanicy harcerskiej w Podjuchach. Rewitalizacja terenu nad rzeką Regalicą”. Praca została wyróżniona za ciekawą, indywidualną kreację przestrzeni społecznej, właściwą skalę zabudowy oraz przyjęte rozwiązania materiałowe i przestrzenne. Umiejętne wpisanie się w skalę otoczenia, dostosowanie funkcjonalne i estetyczne do charakteru architektury stanicy wodnej (z szeregiem funkcji uzupełniających)

Najlepsze prace dyplomowe 2023
Źródło: wzp.pl

Alan Raoof otrzymał wyróżnienie za projekt „Wyspa Biskupia. Rewitalizacja założenia dworsko-folwarcznego z adaptacją spichlerza na zespół hotelowo-konferencyjny w Karlinie”. Projekt ten wyróżnia się umiarem w doborze środków wyrazu architektonicznego i szanowaniem historycznego kontekstu.

Najlepsze prace dyplomowe 2023
Źródło: wzp.pl

Konkurs to inicjatywa Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, mająca na celu promocję wysokiej jakości rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych w regionie.

Więcej o wyróżnionych pracach TUTAJ

Wystawę pokonkursową można zobaczyć w Galerii Architektów Forma (ul. Żołnierska 50 w Szczecinie).

Autor: Infoldek.pl szczecin@infoludek.pl