Hotel Piast uratowany! Zamiast prac rozbiórkowych otoczono go rusztowaniami

Wzdłuż Hotelu Piast przy Placu Zwycięstwa pojawiły się rusztowania. Zamiast wyburzenia fasada zabytkowej kamienicy zostanie zabezpieczona, a budynek zmodernizowany. Jakie plany ma inwestor?

Modernizacją Hotelu Piast od lat zainteresowanych było wielu inwestorów. Niestety, prowadzone przez nich prace doprowadziły tylko do postępującej dewastacji budynku. Proces ten aktywnie wspierała także opieszałość urzędników. Wydając kolejne pozwolenia i  kontrolując wykonywane prace, przyczynili się oni do powstania zagrożenia katastrofą budowlaną.

Jak powstrzymano wyburzenie Hotelu Piast?

W 2018 roku budynek zaczął grozić zawaleniem. W tym samym czasie stał się przedmiotem licytacji komorniczej. Jedyną instytucją, która mogłaby szybko wykonać niezbędne prace zabezpieczające, stało się Miasto Szczecin. W tych okolicznościach urzędnicy wydali decyzję o wyburzeniu budynku.

Hotel-Piast-w-Szczecinie
Hotel Piast, źródło: Twitter

Planowana rozbiórka spotkała się jednak z aktywnym oporem mieszkańców. Liczne protesty i działania Stowarzyszenia „Ocalmy Zabytek” oraz inicjatywy Nowy Szczecin doprowadziły do zaskarżenia decyzji, interwencji prokuratury i wpisania fasady obiektu do rejestru zabytków.

Jak wygląda aktualne zabezpieczenie Hotelu Piast ?

Priorytetem dla egzystencji budynku dawnego Hotelu Piast był przede wszystkim stan jego dachu. To błędy w jego zabezpieczeniu powodowały, że do wnętrza budynku przedostawała się woda i stanowiły główną przyczynę zagrożenia zawaleniem. Aby  ten stan rzeczy zmienić, aktualny inwestor, spółka EMELEM, wyposażył budynek w tymczasową więźbę dachową i zainstalował nową membranę zabezpieczającą, która pełni funkcję tymczasowego pokrycia dachowego.

Problem niszczącej kamienicę wody opadowej ogranicza także nowa instalacja odprowadzająca deszczówkę do kanalizacji. Budynkowi nie grozi też już zawalenie dzięki wzmocnieniu kluczowych elementów konstrukcyjnych, takich jak słup przebiegający przez wszystkie kondygnacje i wzmocnienie ocalałych stropów.

Jakie prace w budynku Hotelu Piast zostaną wykonane jeszcze w tym roku?

Aktualnie rozpoczęte prace będą dotyczyły fasady Hotelu Piast. Na poprzednim etapie została wymieniona siatka chroniąca elewację, wstępnie zabezpieczono też gzymsy, balkony i detale architektoniczne. Teraz pora na zabezpieczenia konstrukcyjne, które wzmocnią front budynku.

Rusztowania, które pojawiły się w ostatnich dniach wokół zabytkowej kamienicy, umożliwią robotnikom wykonanie odciągów zabezpieczających, zbicie balkonów oraz zabezpieczenie istotnych dla nośności budynku atlant. Inwestor jest zobowiązany do zakończenia tych prac do końca listopada 2021 roku. Po tym terminie można także spodziewać się usunięcia rusztowań.

Źródła: Facebook, Twitter

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl