Hałas przy ulicy Szafera – mieszkańcy domagają się zbadania jego poziomu!

Mieszkańcy ulicy Szafera zwrócili się do urzędników o zbadanie poziomu hałasu, który ich zdaniem, od momentu zakończenia przebudowy ulicy, uległ znacznemu zwiększeniu.


Niemal rok temu zakończyła się przebudowa ulicy Szafera w Szczecinie. Powstała szeroka droga z dwoma pasami w każdą stronę, torem tramwajowym, rondami i pętlą dla pojazdów komunikacji miejskiej. Choć po zakończeniu prac, przebudowana droga wygląda naprawdę atrakcyjnie, część mieszkańców – szczególnie z budynków z pierwszej linii zabudowy od strony drogi, martwi się hałasem, generowanym przez ruch uliczny.

Zwróciło się do mnie wielu mieszkańców, którzy zwrócili uwagę na duży hałas generowany przez ruch uliczny od strony ulicy Szafera. Mieszkańcy podnoszą, że droga została znacznie poszerzona, jeździ nią więcej aut, pojawiły się też dwie linie tramwajowe, które jeżdżą do późnych godzin wieczornych. Jako, że są to mimo wszystko, subiektywne odczucia mieszkańców, zwróciłem się do magistratu z prośbą o wykonanie pomiarów hałasu w tym miejscu – informuje Przemysław Szymański, Przewodniczący Rady Osiedla Zawadzkiego-Klonowica.

Część mieszkańców wskazuje w mediach społecznościowych, że dobrym rozwiązaniem byłoby ustawienie barier dźwiękochłonnych wzdłuż drogi. Nie wszystkim jednak pomysł się podoba.

Wydaje mi się, że lepszym pomysłem byłoby dokonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż drogi, które mogłyby stanowić naturalną barierę dla hałasu. Wprawdzie, w ramach inwestycji nasadzono dużą liczbę nowych roślin, ale niestety nie pomyślano o nich w pasie pobocza – od strony zabudowań. Warto o tym pomyśleć, nawet jeśli ewentualne badania poziomu hałasu nie wykażą przekroczenia wskaźników zawartych w rozporządzeniu – przyznaje Przemysław Szymański.

Warto podkreślić, że problem może się jeszcze nasilić w najbliższym czasie. Najprawdopodobniej już niedługo mogą się bowiem rozpocząć prace związane z budową ulicy Nowoszerokiej, stanowiącej przedłużenie ulicy Szafera. Wtedy ruch aut i pojazdów komunikacji miejskiej w tym miejscu, może ulec wyraźnemu zwiększeniu.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl