Głosowanie na SBO 2017 odbędzie się w styczniu

09:02
Urząd Miasta Szczecin uruchamia Call Center dla interesantów
Fot. Mateusz War./Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0

Zespół do spraw SBO do tej pory ocenił 70 z 206 wniosków, które w tym roku wpłynęły do magistratu w ramach SBO 2017. To oznacza, że nie uda się przeprowadzić głosowania w listopadzie.

Jak zapewnia Paweł Szczyrski, dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych mimo zmiany terminu głosowania prace zespołu posuwają się naprzód, chociaż nie do końca zgodnie z pierwotnym planem.

Zależy nam by każdym projektem zająć się bardzo rzetelnie i dogłębnie poddać ocenie – mówił Paweł Szczyrski podczas konferencji prasowej.

Zespół ds. SBO swoją pracę nad projektami zaczął ponad dwa tygodnie temu, do tej pory zaopiniował ich ponad 70.

Statystyka wymogła na nas rozciągnięcie w czasie naszych działań dlatego sporządziliśmy nowy harmonogram działań, który zakłada że głosowanie na projekty SBO odbędzie się w styczniu, a nie w listopadzie jak zakładaliśmy na początku –  dodaje Paweł Szczyrski. – Bardzo szanujemy zespół i mieszkańców, którzy złożyli swoje propozycje i chcemy wszystkim umożliwić by jak najwięcej projektów znalazło się na liście ostatecznej.

Duża cześć złożonych propozycji wymaga dodatkowego opracowania/opinii, co wpływa na czas ich oceny merytorycznej. Zespół chce również by osoby, których projekty zostały odrzucone miały czas na reklamacje i ew. poprawki.

Budżet ma być rzetelny, wiarygodny, adresowany przede wszystkim do wszystkich mieszkańców – mówi Paweł Szczyrski.

Na wydłużenie terminów miało również wpływ  przyjęcie przez radnych uchwały nt. sposobu przeprowadzania w tym roku procesu SBO (po raz pierwszy w formie uchwały, nie zarządzenia), którą radni przenieśli z pierwotnego porządku obrad czerwcowej sesji na lipiec, stąd dopiero pod koniec sierpnia weszła w życie. Co w efekcie skróciło dodatkowo czas, który został na przeprowadzenie całego procesu.

Ponadto dziś zakładamy, że głosować będzie mógł każdy mieszkaniec naszego miasta bez ograniczeń wiekowych – dodaje Paweł Szczyrski. – O szczegółach i konkretnych rozwiązaniach poinformujemy wraz z podpisaniem zarządzenia prezydenta w tej sprawie.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin