Geoportal Muzeum Narodowego w Szczecinie ułatwia dostęp do zasobów kultury

W ramach projektu „www.wmuzeach” powstał geoportal Muzeum Narodowego w Szczecinie. Jest to ogólnodostępny portal internetowy, za pomocą którego zaprezentowano część zbiorów muzealnych w powiązaniu z danymi przestrzennymi.

Pięć muzeów: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie i Muzeum – Zamek w Łańcucie, chcąc poprawić dostęp do zasobów kultury, którymi się opiekują i udostępnić je w sieci w jednym, wspólnym miejscu stworzyło projekt pn. „www.muzeach”.

Działamy na rzecz udostępniania cyfrowych zbiorów w jednym miejscu. Dzielimy się wiedzą o dziedzictwie kulturowym w sposób prosty i zrozumiały dla wszystkich. Dajemy możliwość kreatywnego i naukowego wykorzystywania publikowanych zasobów. [Michał Ochremiak – kierownik projektu]

Geoportal Muzeum Narodowego w Szczecinie obejmuje:

 

  • zabytki archeologiczne o różnej chronologii (od epoki kamienia po wczesne średniowiecze),
  • unikatowy zasób dawnych pomorskich nazw toponimicznych.

Obecnie udostępniono dane z czterech dawnych powiatów: Białogard, Bytów, Nowogard i Szadzko.

Udostępniona część zasobu wraz z powiązanymi danymi przestrzennymi pozwala na wykorzystywanie go do różnych celów edukacyjnych i badawczych. Stanowi również uzupełnienie regionalnego krajobrazu kulturowego o elementy niematerialnego dziedzictwa.

Strona geoportalu dostępna TUTAJ.

Projekt dofinansowano z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl