Gala Fryderyków 2021 odbędzie się w Szczecinie?

Akademia Fonograficzna ogłosiła listę twórców nominowanych do Fryderyków 2021. Wśród wyróżnionych artystów znaleźli się również muzycy związani ze Szczecinem. Na tym jednak, prawdopodobnie, nie zakończy się związek naszego miasta z owym corocznym wydarzeniem branży muzycznej. Całkiem możliwe, że nazwiska laureatów zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza.

Nagroda Muzyczna „Fryderyk” przyznawana jest od 1995 roku. Po raz dwudziesty drugi wyróżnienie przyznaje specjalnie powołana przez Związek Producentów Audio-Video Akademia Fonograficzna. Wybór laureatów odbywa się w drodze tajnego głosowania.

Gala Fryderyków w Szczecinie?

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szczecińskiej Agencji Artystycznej zostało opublikowane ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (czyli ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante) na usługi taneczne i przedstawienia artystyczne. Przedmiotem zamówienia jest:

„Wykonanie projektu artystycznego „Nagrody muzyczne Fryderyk”, w 2021 r., przyznawane przez Akademię Fonograficzną. Właścicielem wszelkich praw, w tym majątkowych i niemajątkowych związanych z nagrodą oraz galą, jest wykonawca. Nazwa „Fryderyk” jest objęta ochroną prawną. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznego dysponowania nazwą, logo i symbolem „Fryderyk”, jak również udzielania licencji na ich eksploatację, w tym podczas uroczystości wręczenia nagród. Nazwa została zarejestrowana w Urzędzie Patentowym RP jako zastrzeżony znak towarowy, z prawem do używania jako logo imprezy. W zaistniałej sytuacji nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia przez Zamawiającego”.

Na miejsce wykonania usługi wskazano Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, a wartość zamówienia to 1 500 000.00 zł.

Sprzeciw wobec finansowania tego wydarzenia

Na Facebooku powstał profil Szczecińska Kultura, na którym jego autor/autorzy wyrazili swój sprzeciw wobec finansowania warszawskiego wydarzenia, które zdaniem twórców profilu w żaden sposób nie wspiera lokalnego sektora kultury – zwłaszcza w trudnych, pandemicznych czasach.

Poza ogłoszeniem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szczecińskiej Agencji Artystycznej nie pojawiło się oficjalne doniesienie w sprawie uroczystej gali wręczenia nagród Fryderyki w Szczecinie. Nie wiadomo też, kiedy poznamy zwycięzców tegorocznej edycji.

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl