Fragment Pomnika Wdzięczności trafi na Cmentarz Centralny

13:10

Wojewódzki Konserwator Zabytków akceptuje przeniesienie fragmentu Pomnika Wdzięczności na Cmentarz Centralny.  Elementy rzeźbiarskie  obiektu zostaną umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie kwatery wojskowej przy dolnej alei.

Przeniesione fragmenty pomnika zostaną usytuowane przy tablicy poświęconej żołnierzom Pierwszego Frontu Białoruskiego. Całość zostanie stosownie oznakowana tablicą informacyjną wraz ze zdjęciami. Zgodnie z założeniami na cmentarz zostaną przeniesione elementy rzeźbiarskie pomnika. Wariant wizualizacji umieszczenia fragmentów pomnika na cmentarzu można zobaczyć TUTAJ. Sposób lokowania fragmentów może ulec nieznacznej zmianie.

Obecnie miasto uzgadnia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ostatnie szczegóły związane z umiejscowieniem elementów pomnika na cmentarzu. Rozbiórka oraz przeniesienie pomnika odbędzie się jeszcze w 2017 roku.

Jednocześnie trwa konkurs architektoniczny na zagospodarowanie placu po pomniku. Do urzędu miasta wpłynęło 50 wniosków od architektów z całej Polski. Wszystkie spełniły warunki formalne i zostały dopuszczone do kolejnego etapu. Termin złożenia koncepcji upływa do dnia 6 marca. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 17 marca. Pula nagród w konkursie wynosi 65 tys. zł (I miejsce  –  30 tys. zł, II miejsce – 20 tys. zł, III miejsce – 15 tys. zł). Oprócz nagrody pieniężnej zwycięzca będzie zaproszony do wykonania prac projektowych obejmujących zakres konkursu. Po wykonaniu dokumentacji projektowej przez zwycięzcę konkursu,  miasto ogłosi przetarg na wykonanie zagospodarowania placu.

Konkurs architektoniczny to konsekwencja decyzji związanej z usunięciem Pomnika Wdzięczności z centrum Szczecina. Konkurs obejmuje fragment Złotego Szlaku, położony pomiędzy placem Żołnierza a placem Lotników. To miejsce wg złożeń konkursowych powinno się stać przestrzenią atrakcyjną i przyjazną mieszkańcom. Funkcję handlową dopuszcza się jedynie w związku z imprezami okolicznościowymi. Konkurs nie obejmuje układu drogowego, wokół placu. Dokumenty planistyczne miasta dla tego terenu zakładają m.in. zachowanie osi widokowej al. Jana Pawła II,  nawierzchnię w formie płyt kamiennych, a także szeroki wachlarz elementów sprzyjających aktywności mieszkańców. To, że miejsce ma potencjał pokazują organizowane w tym miejscu przeróżne wydarzenia. Mogliśmy się o tym przekonać na przykład podczas niedawnego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin