Fitch potwierdził wysokie ratingi Szczecina

11:21
rating Fitch Szczecin 2019
Fot. Shashank457/Wikimedia.org (CC BY-SA 4.0)

Agencja Fitch Ratings potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi Szczecina dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-”. Ich perspektywa jest stabilna. 

Fitch potwierdził również krótkoterminowy rating w walucie zagranicznej (IDR) na poziomie „F2”, krajowy rating długoterminowy na poziomie „AA+(pol)” z perspektywą stabilną oraz krajowy rating krótkoterminowy na poziomie „F1+(pol)”.

Na wysokie oceny Szczecina wpłynęło to, że dochody miasta w ostatnich latach nieustannie rosły, nawet w okresach spowolnienia gospodarczego. Ważny jest również fakt, że poziom PKB na mieszkańca kształtował się powyżej średniej krajowej, a stopa bezrobocia była niższa niż średnia krajowa.

Szczecin charakteryzują stabilne źródła dochodów. Agencja Fitch podkreśla dobre zarządzanie finansowe oraz stale podejmowane działania w zakresie racjonalizacji wydatków operacyjnych. Szczecin wyróżnia się również na tle innych ocenianych polskich miast pod względem „zobowiązań i płynności (elastyczności)”. W latach 2015-2018 środki na rachunkach miasta były wysokie i na koniec poszczególnych lat wynosiły średnio 270 mln zł.

Fitch Ratings zwraca też uwagę, że wydatki majątkowe Szczecina są wysokie i stanowią 20% wydatków ogółem, co jest wynikiem znacznie powyżej średniej dla innych miast w Polsce.

Szczegółowe informacje o ratingach Szczecina można znaleźć TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl