Enea Operator i ZUT w Szczecinie będą współpracować

Enea Operator i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie podpisały dziś umowę na realizację prac analityczno-koncepcyjnych i usług doradczych.

Umowę parafowali wiceprezes ds. Innowacji i Logistyki Enei Operator dr hab., prof. US Wojciech Drożdż oraz rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dr hab. inż., prof. ZUT Jacek Wróbel. Za jej realizację ze strony uczelni odpowiedzialny będzie Wydział Elektryczny.

Dla naszej uczelni jest to kolejny, bardzo ważny krok w kierunku ścisłej współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym. Tacy partnerzy jak Enea Operator umożliwiają bardziej dynamiczny rozwój badań w obszarach kluczowych dla rozwoju państwa. Cieszy nas fakt, że operator systemu elektroenergetycznego w województwie zachodniopomorskim zidentyfikował i docenił potencjał Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie. Liczymy na to, że uporządkowana umową forma współpracy rozszerzy obszary przenikania innowacji z sektora badań naukowych do gospodarki opartej na wiedzy – mówił dr hab. inż., prof. ZUT Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Podpisana dziś umowa pozwoli na realizację prac analityczno-koncepcyjnych i usług doradczych w zakresie m.in. rozwoju sieci elektroenergetycznych, niezawodności systemu i jakości energii elektrycznej, przyłączania nowych źródeł energii (w szczególności źródeł odnawialnych), doboru oraz weryfikacji rozwiązań technicznych, systemów informatycznych i teleinformatycznych, a także elektromobilności.

– Dzięki umowie możliwa będzie realizacja założeń modelu tzw. otwartych innowacji (ang. open innovation). Przedsiębiorstwa, poza wynikami własnych prac badawczo-rozwojowych, powinny korzystać z doświadczeń partnerów zewnętrznych. Założeniem nowoczesnego operatora sieci dystrybucyjnej powinna być więc współpraca z jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu, z innymi przedsiębiorstwami oraz wykwalifikowanymi osobami prywatnymi – mówił dr hab., prof. US Wojciech Drożdż, wiceprezes ds. innowacji i logistyki Enei Operator.

Enea Operator (jest częścią Grupy Enea) to jeden z czterech największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Firma obsługuje 2,6 mln klientów w północno-zachodniej części kraju, a w ostatnich pięciu latach przeznaczyła na inwestycje kwotę 4,7 mld zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl