Eko-Pracownia – program WFOŚiGW w Szczecinie

Interaktywne tablice, sprzęt laboratoryjny, audio-video i komputerowy, remont i meble. To wszystko można sfinansować w ramach programu Eko-Pracownia by stworzyć w szkole nowoczesne sale naukowe. Nabór wniosków trwa do końca maja. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na nowe miejsca dla uczniów i nauczycieli może przeznaczyć pół miliona złotych.

Dla kogo jest ten program? Jaki jest jego cel?

Nowy program Funduszu jest przeznaczony dla szkół podstawowych i średnich z województwa zachodniopomorskiego. Mogą otrzymać dofinansowanie: na modernizację i doposażenie pracowni edukacyjnych w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej, zakup pomocy naukowych przydatnych na lekcjach przyrody, biologii, geografii, chemii i fizyki (np. zestawów pomiarowych, odczynników, gier, filmów, czasopism i książek); wyposażenia, w tym komputerów i mebli, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, a także prace remontowe (modernizację oświetlenia oraz instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej).

Jaka jest wartość dofinansowania?

Fundusz na nowe eko-pracownie przeznaczył 0,5 mln zł. Dotacja to maksymalnie 50 tys. złotych (do 90% kosztów). Minimalna wartość inwestycji wynosi 10 tys. zł. Dofinansowanie może być przeznaczone na nowe przedsięwzięcia, których wykonanie nie zakończyło się przed dniem złożenia wniosku. Pracownie zostaną zrealizowane do końca listopada 2022 roku.

Składanie wniosków

Wnioski w Biurach w Szczecinie (ul. Solskiego 3) i Koszalinie (ul. Zwycięstwa 111) można składać do 31 maja 2022 r. lub do wyczerpania puli środków. Do dokumentów trzeba dołączyć: program działań edukacyjnych, wizualizację eko-pracowni, zdjęcia przedstawiające aktualny stan pomieszczenia, w którym znajdzie się nowa sala, a także kosztorys. Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku i wykaz kosztów, można znaleźć na stronie Funduszu w zakładce Konkursy i nabory wniosków.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl