Dziś wmurowano kamień węgielny pod budowę Teatru Polskiego w Szczecinie

„Działo się to 21 maja w Roku Pańskim 2021 – 73 lata od powstania Teatru Polskiego w Szczecinie; 92 lata od daty przebudowy gmachu, w którym działa obecnie teatr, dokonanej przez Adolfa Thesmachera…”. Tymi słowami rozpoczyna się akt erekcyjny, który został wmurowany wraz z kamieniem węgielnym w fundamenty nowej siedziby Teatru Polskiego w Szczecinie. 

Dziś został wmurowany kamień węgielny pod budowę Teatru Polskiego w Szczecinie! To  symboliczny moment w realizacji przebudowy i rozbudowy tego obiektu teatralnego. Umowa z wykonawca została podpisana w marcu ubiegłego roku. W pierwszej kolejności zajęto się wstępną niwelacją terenu pod kątem przyszłych prac oraz  odkrywką fundamentów i przygotowaniem platformy roboczej.

Co obejmuje inwestycja?

W przebudowanym obiekcie znajdzie się scena główna na 569 miejsc, scena teatru szekspirowskiego na 549 miejsc, sala kabaretowa na 80 miejsc, wielofunkcyjna sala prób, scena eksperymentalna ze zmienną liczbą miejsc siedzących, garderoby, magazyny na teatralne rekwizyty, pomieszczenia służbowe. Zostanie także zagospodarowany teren wokół Teatru Polskiego.

Zostanie przywrócony pierwotny wyglądu teatru, wybudowanego w latach 1928-1929 według projektu architekta A.Thesmachera. Metamorfozę przejdzie główny trzon budynku na drugim piętrze, gdzie znajdą się pokoje gościnne z pomieszczeniami obsługującymi i salę klubową. Istniejąca główna sala teatralna zostanie w całości wyremontowana. Obecny układ widowni ulegnie zmianie, ale zostaną zachowane elementy historyczne sceny m.in. sznurowania. Na parterze budynku utrzymana zostanie funkcja teatru – kabaretu.

Powstanie także zupełnie nowa część kompleksu teatralnego. Będzie to konstrukcja żelbetonowa, a w strukturze obiektu szeroko wykorzystane zostanie szkło – ściany osłonowe, świetliki i drzwi wejściowe będą przeszklone. Także zewnętrzny tambur sali teatru szekspirowskiego we foyer przewidziany jest do wykonania z w pełni przeszklonych modułów.

Trzecim materiałem decydującym o charakterze budynku będzie stal, z której zaprojektowano monumentalne schody, łączące poszczególne kondygnacje wnętrz oraz okładziny elementów architektonicznych wyłaniających się z zielonego dachu.

Inwestycja pozwoli na maksymalne wpisanie nowo projektowanej kubatury w istniejącą rzeźbę terenu. Nowe sceny teatralne będą pierwszymi profesjonalnymi scenami dramatycznymi w Szczecinie.

– Tak jak kiedyś, 2,5 tys. lat temu uczynili to pierwsi starożytni Grecy budujemy teatr, miejsce spotkań człowieka z drugim człowiekiem, człowieka z losem i niepowtarzalną magią życia. Miejsce w którym każdy z nas może bardziej zrozumieć sobie, a także innych ludzi tak przecież różnych od każdego z nas rasą, religią czy wyznawanymi poglądami. Budujemy przestrzeń, która pozwala nam bardziej poznać ten niezwykły świat w którym przyszło nam żyć w radości i lęku istnienia. W imieniu nas wszystkich i tych, którzy po nas przyjdą  dziękuję tym, którzy wkładają ogromny wysiłek by tak się stało  – mówił dyrektor teatru Adam Opatowicz.

Teatr Polski - kamien wegielny

Co dzieje się na budowie?

Sporządzono dokumentację wykonawczą zarówno dla budynku zabytkowego jak i nowego.

W budynku zabytkowym wykonywane są wzmocnienia, naprawy ubytków ścian, izolacja pozioma fundamentów, naprawa i wzmocnienia belek żelbetowych oraz stropów ceramicznych. Zakończono zasypywać odkryte w budynku kanały oraz część piwnic, w całości wykonano rozbiórki. Wykonano także podszybie windy oraz płytę żelbetową w klatce schodowej, Rozpoczęto prace związane z instalacją wentylacji i klimatyzacji.

W nowym budynku – w całości wykonano wykop głęboki dla realizacji ścian szczelinowych i płyty fundamentowej. Trwają prace nad ukończeniem wszystkich ścian dociskowych oraz płyty. Wykonano kolumny jet-grounding.

Koszty i  terminy

Rozbudowa teatru powinna zakończyć się pod koniec 2022 r. Pierwsze spektakle w nowym obiekcie teatralnym planowane są na 2023 r.

Koszt prac budowlanych to 196 mln zł. Inwestorem jest Teatr Polski w Szczecinie, a w sfinansowaniu inwestycji pomogą środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Teatr Polski - kamień węgielny
Fot. Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
Teatr Polski - kamień węgielny
Fot. Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
Teatr Polski - kamień węgielny
Fot. Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
Teatr Polski - kamień węgielny
Fot. Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
Teatr Polski - kamień węgielny
Fot. Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
Teatr Polski - kamień węgielny
Fot. Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

/Źródło: Urząd Marszałkowski WZ/