Dziki krążące wokół jeziorka Słoneczne zgłoszone do honorowego tytułu „Ambasadora Szczecina”

Od kilku dni Michał Wilkocki zgłaszał obecność dzików na osiedlu. Jego zgłoszenia pozostały bez odzewu, postanowił zatem zaproponować kandydaturę dzików krążących wokół jeziorka Słoneczne do tytułu „Ambasadora Szczecina”.

Wniosek został złożony dzisiaj (4 luty br.) w Urzędzie Miasta i zostanie przekazany do realizacji do Biura Prezydenta Miasta. W zgłoszeniu możemy przeczytać następujące uzasadnienie kandydatury dzików do honorowego tytułu „Ambasadora Szczecina”:

Na stałe wpisały się w krajobraz Szczecina. Nawiązały więź z mieszkańcami Gumieniec, Pomorzan i innych osiedli. Zwierzę to było symbolem króla Ryszarda III. Doceniane także w Polsce. Dzik występuje w legendzie o powstaniu Kielc. Według tej legendy Kielce swą nazwę wywodzą od dzika. W sercu Kielc na pamiątkę tego wydarzenia znajduje się pomnik dzika o wdzięcznej nazwie 'Kiełek'”.

dziki zgłoszone do honorowego tytułu Ambasadora Szczecina
Fot. Michał Wilkocki

Michał Wilkocki od kilku dni zgłaszał temat buszujących po okolicy dzików. Poinformował Wydział Ochrony Środowiska, Łowczego Miejskiego, Zakład Usług Komunalnych oraz Straż Miejską. Nie doczekał się jednak żadnej interwencji. Zaskoczony brakiem odzewu, który odebrał jako bagatelizowanie sprawy i bezpieczeństwa mieszkańców postanowił zwrócić uwagę na problem z dzikami poprzez zgłoszenie ich kandydatury do tytułu „Ambasadora Szczecina”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl