Dzierżawa zamiast przekazania za symboliczną kwotę? To propozycja Prezydenta Szczecina w sprawie nieruchomości dla sióstr kalkutek

Na najbliższej Sesji Rady Miasta, 26 stycznia, odbędzie się głosowanie w sprawie bezprzetargowej dzierżawy nieruchomości przy ulicy Bulwar Gdański 31 na okres 30 lat zamiast przekazania za symboliczną kwotę. Poprzedni projekt uchwały spotkał się ze sprzeciwem radnych oraz wywołał kontrowersje wśród mieszkańców.

Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku Urząd Miasta Szczecin przygotował projekt uchwały, w którym zaproponowano bezprzetargowe przekazanie nieruchomości przy ulicy Bulwar Gdański 31 na rzecz Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości. Sprawa ta wywołała wiele kontrowersji, bowiem zgodnie z treścią dokumentu zgromadzenie otrzymałoby grunt bez przetargu w użytkowanie wieczyste na 99 lat oraz kupiłoby stojące na nim budynki. Wartość nieruchomości wyceniono na 2,1 mln zł, a siostry zapłaciłyby za nie niecałe 8 tys. zł. Za wieczyste użytkowanie gruntu naliczono 1126,95 zł pierwszej opłaty i po 22,54 zł netto w kolejnych latach.

Spór toczy się o teren przy ulicy Bulwar Gdański 31, na którym znajduje się kamienica, garaż i stołówka. Tam właśnie siostry kalkutki z Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości od kilkudziesięciu lat pomagają najuboższym mieszkańcom Szczecina. W związku z tym, że propozycja uchwały wywołała protesty części radnych, Miasto wycofało się z projektu.

Prezydent Szczecina wystąpił z nową propozycją. W myśl aktualnego projektu uchwały sporny teren i nieruchomości na nim się znajdujące miałyby być wydzierżawione na 30 lat bez ogłaszania przetargu. Dzięki temu, jak możemy przeczytać w projekcie uchwały, siostry kalkutki będą mogły kontynuować działalność charytatywną:

„Wyrażenie zgody na bezprzetargowy tryb wydzierżawienia nieruchomości na okres 30 lat
z zastosowaniem preferencyjnej stawki czynszu dzierżawnego w powiązaniu z dofinansowaniem przez Miasto prowadzonej działalności pozwoli na jej kontynuację oraz utrzymanie wydzierżawionych budynków w odpowiednim stanie technicznym, ich ewentualną rozbudowę i modernizację”.

Czy nowy projekt uchwały spotka się z aprobatą radnych, tego dowiemy się na najbliższej sesji Rady Miasta.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl