Dzień Wierzby, doskonały moment na ochronę drzew

Coraz częściej możemy zaobserwować przypadki, w których wycina się drzewa, aby w zamian postawić bloki mieszkalne lub stworzyć „parki”, których podłożem jest…beton. Właśnie przeciwko takim sytuacjom protestują Przyjaciele Drzew, którzy zdecydowali się zgłosić drzewa pomnikowe do ochrony na terenie całego kraju.

Słuszny cel

Przyjaciele Drzew chcą chronić drzewa, aby te mogły robić to samo dla ludzi w razie upałów, suszy, powodzi i silnych wiatrów. Przyjaciele Drzew zwracają także uwagę na to, że drzewa łagodzą skutki zmian klimatu, oczyszczają powietrze, są domem dla wielu zwierząt oraz redukują emisję dwutlenku węgla. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy obserwujemy anomalie pogodowe, spowodowane zmianami klimatu – drzewa są nam potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Naukowcy zgodnie podkreślają, że mogą uchronić ludzkość i planetę przed katastrofą.

Sabina Lubaczewska, która działa dla Fundacji EkoRozwój zaznacza, że opłaty za usunięcie drzewa uległy drastycznej obniżce. Za wycięcie buka o obwodzie 150 cm w 2015 roku trzeba było zapłacić prawie 51 tys. zł, a w 2017 roku już jedynie 8250 tys. zł. W tym samym czasie nie zmieniła się wartość pracy, jaką drzewo wykonuje dla klimatu i ludzkości.

Wspólna ochrona drzew

Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina, wspólnie z innymi miastami (np. Gdańsk, Poznań, Toruń) dołączyła do tegorocznej akcji Przyjaciół Drzew z Wrocławia i zdecydowała się zgłosić do ochrony prawnej drzewa, które spełniają kryteria uznawania ich za pomniki. W Dniu Wierzby zawisną na nich charakterystyczne zielone tabliczki z orłem w koronie i napisem „proponowany pomnik przyrody”. Akcja ma zwrócić uwagę na potrzebę ich ochrony prawnej, bo szansa na ich zachowanie pojawia się tylko, jeśli zostaną mianowane pomnikiem przyrody.

Wskazane przez SSOZS do objęcia ochroną prawną drzewa:

  • 14 jarząbów szwedzkich przy ul.ul. Marii Rodziewiczówny i Juliana Ejsmonda (Os. Niebuszewo – Bolinko),
  • 2 lipy na pl. Teatralnym (Os. Śródmieście Północ),
  • 1 lipa przy ul. Kolorowych Domów i 1 dąb przy ul. Pomarańczowej (Os. Bukowe).

Aktualnie w Szczecinie uznanych za pomniki przyrody jest 41 obiektów, gdzie część to drzewa pojedyncze, część grupy drzew, a reszta aleje drzew. Jak mówią Przyjaciele Drzew – to zdecydowanie za mało, jak na tak duże miasto, które w dodatku promuje się jako zielone.

Rok temu Przyjaciele Drzew obchodzili Dzień Wierzby sadząc je w polskich miastach, wsiach i w terenie.  W tym roku podczas akcji podkreślają, że najważniejsza jest ochrona tego co mamy i często bezpowrotnie niszczymy – sędziwych drzew, nie tylko wierzb.

Fundacja EkoRozwoju przygotowała i opublikowała na stronie prostą instrukcję powoływania pomników przyrody. Instrukcja przedstawia kryteria wyboru i sposoby pomiaru oraz oznaczania drzew, a także formę ich zgłaszania do objęcia ochroną pomnikową.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl