Dzięki porozumieniu z Gminą wspólnoty biorą odpowiedzialność za podwórka

Ponad 800 wspólnot mieszkaniowych ma już podpisane porozumienia z Gminą w sprawie korzystania z terenu przyległego do ich budynku. W ten sposób mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce, nie oglądają się na nikogo i stają się odpowiedzialni za swoje podwórko. Dzięki zawartym porozumieniom wspólnoty mogą się starać np. o dofinansowanie w ramach programu Zielone Podwórka i Przedogródki Szczecina.

Wydaje się oczywiste, że to lokatorzy powinni być najbardziej zainteresowani swoim otoczeniem i być odpowiedzialni za teren wokół swojego domu. Niestety nie zawsze tak jest. Wiele budynków wspólnot mieszkaniowych zostało wyodrębnionych po tzw. obrysie budynku, co w praktyce oznacza, że mieszkańcy po prostu nie posiadają własnego terenu do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości. Często nie zdają sobie nawet z tego sprawy lub wolą zachować status quo i czekać z założonymi rękami.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin

Wiele wspólnot jednak chce mieć konkretny wpływ na kształt i czystość  swojego podwórka i decyduje się podpisać Porozumienie (na podstawie kodeksu cywilnego umowę użyczenia gruntu). Ideą zawierania tych Porozumień pomiędzy Gminą a wspólnotami jest uregulowanie właśnie tej kwestii polegającej na braku terenu wokół budynku.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin

Teren przekazywany jest nieodpłatnie tzn. nie pobiera się żadnej miesięcznej opłaty – informuje Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa. – Jednak w zamian za jego utrzymywanie w prawidłowym stanie sanitarno-porządkowym i technicznym. 

Źródło: Urząd Miasta Szczecin

Porozumienie powoduje, że wspólnoty dysponują gruntem wykorzystując go według potrzeb, aby zrobić np. remont, zasadzić rośliny, postawić pojemniki na śmieci, wiaty, ławeczki itp. Mogą również zrobić modernizację swojego otoczenia, korzystając z dofinansowania w ramach programów Zielone Podwórka i Przedogródki Szczecina. W ramach tych programów wypiękniało ponad 200 terenów, a wspólnoty na ich zagospodarowanie otrzymały od Gminy dofinansowanie  w wysokości 20 mln zł.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin

Zachęcamy, aby wzorem mieszkańców innych osiedli i budynków, wspólnoty mieszkaniowe wzięły odpowiedzialność za swoje otoczenie i podpisały z miastem porozumienie dotyczące udostępnienia terenu przyległego do ich budynku na wyłączny użytek mieszkańców – mówi Tomasz Klek. – Takie porozumienie daje szereg możliwości. 

Z tej opcji skorzystało już ponad 800 wspólnot mieszkaniowych w Szczecinie, wiele z nich ma dziś pięknie odnowione tereny wokół swoich domów, o które sami dbają.

Więcej na stronie zblik.szczecin.pl

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl