Dwie firmy chcą realizować miejski program in vitro w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin poinformował, że do konkursu ofert na realizatora miejskiego programu zapłodnienia pozaustrojowego zgłosiły się firmy VitroLive ze Szczecina i Invicta z Gdańska.


Do obowiązków realizatora zadania należeć będzie zapewnienie dostępności do świadczeń finansowanych w ramach realizacji Programu minimum przez sześć dni w tygodniu, z zapewnieniem nadzoru embriologicznego nad laboratorium przez siedem dni w tygodniu. Ponadto podmiot będzie musiał zapewnić pacjentom możliwość rejestracji telefonicznej i elektronicznej, a także kontaktu telefonicznego z personelem medycznym przez siedem dni w tygodni (przez całą dobę w przypadku potrzeb pacjenta). Realizator będzie też dokonywał kwalifikacji par do Programu.

Obecnie komisja przetargowa analizuje oferty. Decyzja zostanie podjęta w ciągu najbliższych trzydziestu dni.

Miejski program leczenia niepłodności metodą in vitro ma pomóc parom, dla których jedyną możliwością posiadania potomstwa jest skorzystanie właśnie z tej metody.

Z programu będzie mogło skorzystać około stu par, mieszkających na terenie Szczecina co najmniej od 1 stycznia 2017 r., u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne, zgodnie z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej, leczenie niepłodności w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu. Program jest adresowany w szczególności do par, które korzystały ze świadczeń zdrowotnych w ramach współfinansowania uzupełnionego programu pod nazwą „Program kompleksowej oceny zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2016-2020”, który był realizowany przez SPSK Nr 1 PUM.

Całkowity koszt realizacji zadania w latach 2019-2021 ma wynieść 850 000 zł brutto. Środki będą pochodzić z budżetu Miasta.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl