Dwa nowe programy wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z dofinansowania, które umożliwi im dostosowanie warunków mieszkaniowych do ich potrzeb. To dzięki dwóm nowym programom wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Adresatami programów Mieszkanie dla absolwentaDostępne mieszkanie są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Wsparcie, które pomoże rozwiązać konkretne problemy osób z niepełnosprawnościami, jak choćby kwestia dostosowanego do ich potrzeb mieszkania. Programy mają na celu zapewnienie możliwości niezależnego życia osobom z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym, szczególnie tym wymagającym wsparcia w czynnościach życia codziennego, oraz osobom młodym opuszczającym system edukacyjny.

Mieszkanie dla absolwenta

Przewiduje dofinansowanie wynajmu mieszkania dla absolwentów opuszczających uczelnie lub szkoły średnie i policealne, na okres rozpoczęcia zatrudnienia w tym poszukiwania pracy.

Dofinansowanie będzie przyznawane na okres 3 lat.

Termin składania wniosków to 31.12.2023 r.

Operatorem wsparcia będzie samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejscowość w której osoba z niepełnosprawnościami mieszka, a nie gdzie będzie wynajmowała mieszkanie w związku z poszukiwaniem pracy lub z faktem posiadania już tam zatrudnienia.

Dostępne mieszkanie

Przewiduje dofinansowanie zamiany mieszkania obarczonego barierami architektonicznymi dla osób z dysfunkcją narządu ruchu na mieszkanie dostosowane do osoby z określoną niepełnosprawnością.

Termin składania wniosków to 31.12.2024 r.

Operatorem wsparcia będzie samorząd powiatowy obecnego miejsca zamieszkania osoby z niepełnosprawnością (czyli miejscowość, w której znajduje się mieszkanie niedostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami).

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl