Duże zmiany organizacyjne w szczecińskim magistracie

25 marca br. wejdą w życie zapowiadane na początku roku zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta Szczecin. Ich celem jest zwiększenie efektywności i lepsza koordynacja zadań bieżących. 

Nowe jednostki

Jedną z nowych jednostek w strukturze urzędu będzie Biuro Partnerstwa Publiczno Prywatnego, które zajmie się przygotowaniem projektów inwestycyjnych z udziałem przedsiębiorców. Jego powołanie ma zwiększyć zdolności inwestycyjne miasta poprzez zaangażowanie w realizację zadań publicznych kapitału prywatnego.

W związku z likwidacją Biura Strategii (zarządzaniem strategicznym zajmie się Biuro Prezydenta Miasta), powstanie nowa komórka – Wydział Zarządzania Projektami, który w swojej działalności będzie łączył przygotowanie projektów inwestycyjnych i wieloletnie planowanie finansowe inwestycji z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich.

WGKiOŚ podzielony na dwa wydziały

Kolejną ze zmian będzie podział dotychczasowego Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na dwa osobne wydziały: Wydział Ochrony Środowiska, który będzie zajmował się tematami związanymi ze środowiskiem i Wydział Gospodarki Komunalnej, który skoncentruje się na działaniach związanych z infrastrukturą komunalną i utrzymaniem czystości. W tym roku głównym celem tego wydziału będzie dostosowanie miejskiego systemu gospodarki odpadami do nowych przepisów i przeprowadzenie nowych postępowań na odbiór śmieci na terenie Szczecina.

Integracja i specjalizacja

W Wydziale Oświaty trwa tworzenie Oświatowego Centrum Usług Wspólnych, które ma przejąć zadania księgowo-finansowe z poszczególnych placówek szczecińskiej oświaty. Docelowo ma to być miejsce, z którego będą prowadzone operacje finansowe i rozliczenia wydatków kilkuset szczecińskich szkół, przedszkoli i placówek.

Z kolei dotychczasowe Biuro Obsługi Interesantów zaczyna się specjalizować i zostanie podzielone na dwie jednostki. Pierwsza z nich (zachowa nazwę Biuro Obsługi Interesantów) będzie odpowiadała za obsługę kancelaryjną, informacje dla mieszkańców, korespondencję seryjną oraz wszelkiego rodzaju zezwolenia związane z prowadzeniem działalności, koncesjami, uprawnieniami itp. Druga jednostka, Wydział Spraw Obywatelskich, przejmie natomiast wszystkie zadania związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi, prawami jazdy, rzeczami znalezionymi i rejestracją pojazdów.

Willa Lentza pod kuratelą Wydziału Kultury

Kolejną ważną zmianą będzie wyodrębnienie ze struktury Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Biura Architekta Miasta, które przejmie od Miejskiego Konserwatora Zabytków działania związane z projektowaniem, sadowieniem i utrzymaniem współczesnych pomników.

Wydział Kultury będzie miał nowe zadanie, którym będzie przygotowanie programu funkcjonowania remontowanej obecnie Willi Lentza. Przypomnijmy, że od 2020 r. mają się tam odbywać wydarzenia kulturalne i działania artystyczne adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nieodpłatna pomoc prawna, którą świadczyło dotychczas Biuro Dialogu Obywatelskiego, będzie teraz realizowana przez Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności przejmie natomiast z Biura Obsługi Interesantów zadania dotyczące zgromadzeń publicznych.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl