Drzewa na Przygodnej uratowane! Miasto odstępuje od przebudowy ulicy

Nie będzie wycinek drzew, ale w konsekwencji również połączenia ulicy Przygodnej z ulicą Taczaka. Miasto postanowiło posłuchać głosu mieszkańców Gumieniec i odstąpić od realizacji tej inwestycji.

Przebudowa ulicy Przygodnej to efekt przyjętego kompromisu z Mieszkańcami po zmianie granic rejonów placówek oświatowych. Dzięki połączeniu z ulicą Taczaka, miała ona służyć jako skrót dla dzieci dojeżdżających komunikacją miejską do szkoły na ul. Jodłowej. Odciążony zostałby również ruch na Rondzie Gierosa. Jednocześnie z uwagi na planowaną budowę nowego przedszkola, nowa infrastruktura mogłaby służyć rodzicom odwożącym dzieci do nowej placówki. Nowe chodniki, wyniesione skrzyżowania, progi zwalniające, miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie – miałyby istotny wpływ na bezpieczeństwo oraz komfort osób, które na co dzień korzystają z tego osiedlowego ciągu komunikacyjnego.

Zachowane zostaną drzewa

Niestety w ostatnim czasie wokół całego zadania, rozgorzała dyskusja o zasadności jego realizacji. Pojawiło się wiele uwag, protestów oraz krytycznych głosów ze strony mieszkańców osiedla Gumieńce, którzy byli przeciwni przebudowie, głównie z uwagi na kolizję w pewnym zakresie zieleni z inwestycją. Po przeanalizowaniu całej sytuacji, podjęta została decyzja o odstąpieniu od przebudowy ulicy Przygodnej. Taki krok pozwoli zachować 781 drzew znajdujących się w pasie drogi ulicy Przygodnej.

Kolejne inwestycje trzeba skonsultować

Z uwagi na powyższą sytuację i planowaną wkrótce budowę nowego torowiska tramwajowego do Mierzyna, Miasto zamierza wysłuchać głosu mieszkańców, ponieważ budowa torowiska oraz pętli w pobliżu CH Ster, będzie się wiązać z dużą wycinką drzew. Chcąc poznać zdanie mieszkańców w tej kwestii, we wrześniu br. odbędą się konsultacje społeczne. Od ich wyniku będzie zależeć ostateczny los kolejnej inwestycji na Osiedlu Gumieńce.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl