Drzewa na Broniewskiego ocalone, na Reymonta zostały wycięte

Dzięki interwencji mieszkańców udało się ocalić drzewa na Broniewskiego. Projekt planowanej inwestycji zostanie skorygowany tak, by chodnik był lepszy bez ingerowania w istniejący już drzewostan. Jednocześnie sporo emocji wywołała wycinka kilkunastu drzew na ulicy Reymonta, na szczecińskim Pogodnie.

Chodzi o drzewa rosnące przy boisku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Reymonta. Z wnioskiem o ich wycinkę wystąpił dyrektor placówki. Powodem złożenia pisma do Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim był zły stan zdrowia drzew i zagrożenie jakie stanowiły dla dzieci. Wniosek o wycięcie 13 lip i 2 brzóz został rozpatrzony pozytywnie. Jednocześnie na dyrekcję szkoły został nałożony obowiązek nasadzeń zastępczych 1 do 1.

Szczecińscy radni nie kryją swojego oburzenia. Radna Dominika Jackowski zamierza wystąpić o dostęp do ekspertyzy, z której wynikała zła kondycja zdrowotna drzew. Natomiast Przemysław Słowik, który wcześniej walczył o drzewa na Broniewskiego, udostępnił na Facebooku treść interpelacji w tej sprawie, którą skierował do Prezydenta Miasta.

Domaga się w niej wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące – między innymi – tego, na jakiej podstawie wydano zgodę o wycinkę oraz jak wycinanie drzew wpisuje się w strategię Szczecina jako pływającego ogrodu.

Z 15 drzew ścięto 10, radny Przemysław Słowik zamierza walczyć o pozostałe sztuki, wnioskując o ponowną ocenę stanu drzew.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl