Drzewa do wycinki w al. Wojska Polskiego znów oznaczone. Tym razem specjalną farbą

W związku ze zniknięciem białych płacht z 28 drzew w al. Wojska Polskiego wskazanych przez magistrat do wycinki, Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina postanowiła oznaczyć je w inny sposób. 

Białe osłony, na których namalowane były czerwone siekiery lub informacja o znajdujących się tam gniazdach ptaków, zostały zdjęte przez nieznanych sprawców pod koniec lutego br. Zdaniem aktywistów ze Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina mieszkańcy mają prawo wiedzieć, z czym wiąże się planowana przez miasto inwestycja „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego”.

W ubiegły piątek przeznaczone do wycinki drzewa zostały więc ponownie oznaczone. Tym razem użyto ekologicznej farby do znakowania drzew, która po pewnym czasie samoistnie zniknie. Na pniach pojawiły się piktogramy ptaków i siekier, a także napisy „Stop” oraz „Help”.

Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina zapowiada kontynuację walki o zachowanie drzew, które mają zostać usunięte w związku z rewitalizacją obszaru pomiędzy placami Zwycięstwa oraz Szarych Szeregów. Aktywiści organizują happeningi, piszą wnioski oraz apele do szczecińskich radnych, prezydenta miasta czy marszałka województwa. Wskazują też absurdalne i kłamliwe ich zdaniem argumenty magistratu dotyczące usuwania drzew w związku z inwestycją. Jako przykład podają planowaną wycinkę trzech wiśni japońskich piłkowanych, rosnących niedaleko wierzby płaczącej w rejonie pl. Zgody, które zdaniem urzędników kolidują z wiatą rekreacyjną. „Nie kolidują! Abstrahując od przyjętych rozwiązań całego przedsięwzięcia, z którym się kompletnie nie zgadzamy, projektowana wiata jest w dostatecznej odległości od drzew, aby mogły zostać zachowane” – czytamy na profilu Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina na Facebooku. Społecznicy na dowód pokazują wyrys z projektu z oznaczeniem wiaty i trzech wiśni japońskich (poniżej).

drzewa wycinka al. Wojska Polskiego
Fot. facebook.com/zielenszczecina

Aktywiści ze Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina udowodnili, że potrafią być skuteczni. To między innymi dzięki ich staraniom udało się uratować większość drzew na przebudowywanym obecnie placu Szarych Szeregów. A jaki będzie los drzew przy al. Wojska Polskiego? Przekonamy się już wkrótce.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl