Dotacja na modernizację i renowację budynku Wydziału Elektrycznego ZUT

Decyzją Ministra Nauki, Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) otrzymał dotację w wysokości 6 mln zł na kompleksową modernizację  i renowację zabytkowego budynku przy ul. Sikorskiego 37.

Nowe laboratoria i renowacja zabytkowych elementów

Projekt o całkowitej wartości ponad 8 mln zł obejmuje modernizację około 40 pomieszczeń, korytarzy i sanitariatów oraz instalacji technicznych. Część prac, w tym modernizacja pomieszczeń w jednym ze skrzydeł na ostatnim piętrze, została już zrealizowana z funduszy Wydziału.

W ramach projektu powstaną nowe laboratoria związane z transformacją energetyczną, energetyką prosumencką i wodorową, a istniejące laboratoria, m.in. środowiskowe i olejowe Katedry Wysokich Napięć i Elektroenergetyki, zostaną doposażone.

Planowane jest także odsłonięcie i renowacja stropu z  zabytkowym sklepieniem łukowym w centralnej części najwyższego piętra budynku wraz z innymi pracami mającymi za celu odrestaurowanie historycznych elementów budynku, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków.

Historyczne tło budynku

Budynek Wydziału Elektrycznego, powstały na początku XX wieku, przez ponad 120 lat służy nauce. Początkowo mieściła się w nim Królewska Szkoła Budowy Maszyn, a od 1946 r. jest siedzibą szczecińskich inżynierów elektryków, kolejno Wydziału Elektrycznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Politechniki Szczecińskiej, a obecnie ZUT.

Autor projektu architektonicznego budynku nie jest znany. Mimo że budynek przetrwał naloty dywanowe z 1944 r. bez uszczerbku, jego fasada została uproszczona w latach 60. Kolejną renowację przeszedł około 2009 roku, obejmującą remont klatki schodowej, korytarzy, dobudowę windy oraz konserwację fasady. Obecnie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, budynek Wydziału Elektrycznego ZUT prezentuje się doskonale.

Dzięki uzyskanej dotacji, możliwa będzie dalsza modernizacja tego ważnego dla uczelni i miasta obiektu, przyczyniając się do podniesienia standardów nauczania i badań w zakresie energetyki.

Szczegółowy opis historii oraz detali architektonicznych gmachu przy ul. Sikorskiego 37 dostępny jest w Encyklopedii Pomorza Zachodniego oraz na portalu Narodowego Instytutu Dziedzictwa zabytek.pl

Dotacja na modernizację
Fot. Materiały prasowe Wydziału Elektrycznego ZUT

 

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl