Dookoła Goplany na rolkach i rowerach. Ruszył przetarg na wykonawcę trasy

Zwycięski projekt ubiegłorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego wkrótce doczeka się realizacji. Urząd Miasta Szczecin ogłosił dziś przetarg na budowę ciągu pieszo–rolkowo–rowerowego wokół jeziora Goplany. 

W ramach inwestycji utwardzone zostaną drogi wokół jeziora Goplany, co pozwoli na przedłużenie istniejącej trasy biegnącej dookoła Arkonki. Projekt przewiduje wykonanie jezdni z nawierzchni bitumicznej o szerokości 4 m oraz pojedynczych łączników o szerokościach 3 i 2 m. Jedna połowa jezdni będzie przeznaczona dla rowerów, a druga dla miłośników rolek i pieszych. Cała trasa będzie miała ok. 1,5 km.

Trasę zaplanowano tak, aby zminimalizować ingerencję w zieleń oraz w maksymalny sposób odtworzyć bieg istniejącej drogi leśnej. W celu zapewnienia ochrony migrujących płazów, wzdłuż północno-wschodniej części trasy mają zostać wykonane ogrodzenia ochronno-naprowadzające oraz specjalne przepusty. Wzdłuż wyniesionej części trasy oraz w rejonie przepustów staną drewniane balustrady o wys. 1,2 m – mówi Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. – Na całej trasie pojawią się również ławki i kosze na śmieci.

Nowa trasa ma być gotowa za rok (uwzględniając przerwę na czas migracji ropuchy szarej).

Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 4 listopada do godz. 11.30 w  Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397.

jezioro Goplany trasa SBO
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl