Dochody z SPP w Szczecinie maleją. Miasto zapowiada konsultacje społeczne

Z odpowiedzi na interpelację przesłaną przez radnego Dariusza Mateckiego z klubu Prawa i Sprawiedliwości, wynika, że dochody Gminy Miasta Szczecin z tytułu prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania z roku na rok maleją. W tym roku mają zostać zainicjowane konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia ewentualnych zmian.

W interpelacji skierowanej do Prezydenta Szczecina Dariusz Matecki poprosił o przesłanie zestawienia całościowych kosztów funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Szczecinie w latach 2014-2018, a także wykazu dochodów jakie z tytułu prowadzenia strefy uzyskała w tych latach Gmina Miasto Szczecin. Radny pytał również czy były przeprowadzane konsultacje społeczne w sprawie SPP, czy w planach jest zwiększenie opłat za parkowanie w SPP i czy zwiększony zostanie zasięg SPP (a jeśli tak, to o jakie obszary).

Odpowiedzi na interpelację udzieliła Anna Szotkowska, zastępca Prezydenta Szczecina. Znalazło się w niej zestawienie kosztów i dochodów związanych z funkcjonowaniem SPP, o które prosił Dariusz Matecki. Z danych wynika, że co prawda koszty SPP z roku na rok maleją (z prawie 8,7 mln zł w 2014 roku do nieco ponad 7,2 mln zł w 2018 roku), ale w dużo większym stopniu maleją uzyskane przez Gminę Miasto Szczecin przychody (z prawie 25 mln zł w 2014 roku do nieco ponad 20,3 mln zł w 2018 roku).

Anna Szotkowska wskazała, że zarówno Gmina Miasto Szczecin, jak i operator SPP (Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.) widzą potrzebę urealnienia zasad funkcjonowania SPP w Szczecinie. Przypomniała, że w 2016 roku zostały w tej sprawie przeprowadzone konsultacje społeczne. Były one odpowiedzią na postulaty mieszkańców i interesantów korzystających z ulic wokół Strefy Płatnego Parkowania, którzy skarżyli się na brak wolnych miejsc postojowych. Chcieli oni włączenia tych ulic do SPP, aby uniknąć sytuacji, że osoby pracujące w centrum miasta, chcąc uniknąć opłat, pozostawiały na cały dzień samochody przed ich domami czy lokalami użytkowymi. „Wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców, Gmina przygotowała propozycje zmiany obszaru SPP, która zakłada powiększenie strefy do naturalnych granic centrum miasta, co powinno uniemożliwić, bądź znacznie ograniczyć, zjawisko nadmiaru zaparkowanych aut wokół strefy” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Zastępca Prezydenta Szczecina wspomina też o przeprowadzanych co kilka lat badaniach, które polegają na porównaniu podaży miejsc parkingowych na drogach publicznych w badanym obszarze i zarejestrowanego w pomiarach popytu na parkowanie (stopień napełnienia). Dzięki nim można wskazać m.in. obszary o najwyższej atrakcyjności dla kierowców. Ostatnie tego typu badania zostały w Szczecinie przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2018 roku. Wynika z nich, że zarówno podstrefa A, jak i podstrefa B są nadmiernie zatłoczone, co oznacza w praktyce „niewydolność” SPP w Szczecinie.

„Stąd też w roku 2019 Gmina Miasto Szczecin opierając się na aktualnych wynikach badań SPP, sygnałach napływających od użytkowników SPP, jak i jej mieszkańców, będzie chciała zainicjować kontynuację społecznej dyskusji na temat funkcjonowania SPP w Szczecinie w obszarze wysokości opłat, jej zasięgu, jak i zmian w sposobie pobierania opłat” – zapowiada Anna Szotkowska.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl