Dobre wieści dla kierowców: od 1 września Twardowskiego i Witkiewicza znów przejezdne

Za kilka dni na przebudowywanych ulicach przy Stadionie Miejskim zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu. Prace zakończone ponad 2 miesiące przed terminem.

Firma Strabag odpowiedzialna za inwestycję będzie prowadziła jeszcze prace wykończeniowe w obrębie ulicy Witkiewicza i Twardowskiego. Zasadnicze roboty zostały już zakończone, dlatego od 1 września br. (wtorek) kierowcy będą bez przeszkód korzystać z tych dróg.

Całkowite zakończenia prac planowane jest w drugiej połowie września, czyli ponad dwa miesiące wcześniej niż zakładano. Zgodnie z umową termin zakończenia robót to 30 listopada br.

Twardowskiego i Witkiewicza
Fot. Materiały prasowe
Twardowskiego i Witkiewicza
Fot. Materiały prasowe
Twardowskiego i Witkiewicza
Fot. Materiały prasowe

O inwestycji

W ramach inwestycji została przebudowana kompleksowo konstrukcja i geometria ul. Twardowskiego  na długości 829m (od ul. Mickiewicza w kierunku ul. 26 Kwietnia). Poszerzono także jezdnię do 6m na odcinku ul. Mickiewicza-ul. Witkiewicza, przebudowano zjazdy i wybudowano nowe chodniki na całej długości ulicy, wybudowano nową kanalizację deszczową dla odwodnienia ul. Twardowskiego, ul. Witkiewicza oraz inwestycji prowadzonej na terenie Stadionu Miejskiego. Wykonano nowe ogrodzenia wzdłuż działek oraz przebudowano oświetlenie ulicy. Wzdłuż ul. Witkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Twardowskiego do skrzyżowania z ul. Santocką/Poniatowskiego (na odcinku o dł. 710 m) wybudowano nową kanalizację deszczową dla odwodnienia ul. Witkiewicza, wyremontowano chodniki, przebudowano zjazdy i wykonano nową nawierzchnię asfaltową na całym odcinku drogi. Całkowity koszt inwestycji to ponad 11 mln zł.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawowała spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl