Czy szczecinianie są zadowoleni z życia w mieście?

W dniach od 3 – 4 lutego do 25 czerwca 2021 roku IBRiS wspólnie z Rzeczpospolitą przygotował „Ranking jakości życia w miastach wojewódzkich”. Badaniem objęto 18 miast będących siedzibą wojewody i (lub) sejmiku województwa. Jak w tym rankingu wypadł Szczecin?

Jak wynika z przeprowadzonego badania najlepszy poziom życia oferują miasta o średniej wielkości. Natomiast jeżeli chodzi o takie aspekty jak jakość usług ochrony zdrowia, jakość rynku pracy i oferta kulturalna, to na wysokich pozycjach w rankingu plasowały się duże miasta.

Jakie zagadnienia poruszono w badaniu? Były to:

 • Zadowolenie z poziomu życia w mieście
 • Porównanie do innych miast
 • Ocena prezydenta/prezydentki
 • Transport publiczny
 • Sieć dróg publicznych, chodników, miejsc parkingowych i infrastruktury rowerowej
 • Bezpieczeństwo (w tym także drogowe)
 • Dostępność i ocena kontaktu z Urzędem Miasta
 • „Zielona polityka” miasta
 • Usługi komunalne – ciepło, woda, prąd, gaz
 • Oferta sportowo-rekreacyjna
 • Oferta kulturalna

Czy szczecinianie są zadowoleni z życia w mieście?

Zadowolenie z poziomu życia

Najbardziej zadowoleni okazali się rzeszowianie (95%), na drugim miejscu uplasowała się Zielona Góra (94%), a zaraz potem Lublin (93%). Szczecin w tym rankingu znalazł się na 14. miejscu – 82% badanych odpowiedziało, że są zadowoleni z poziomu życia w naszym mieście. Natomiast 29% ankietowanych uważa, że w mieście gryfa żyje się lepiej niż w pozostałych miastach wojewódzkich, z czego 37% uznało że tak samo, a 20% że gorzej. Dla porównania, 55% mieszkańców Gdańska jest zdania, że w ich mieście żyje się lepiej, 21% że tak samo jak w innych, 13% że gorzej niż w pozostałych miastach.

Ocena prezydenta

Jak szczecinianie oceniają swojego prezydenta? Z przeprowadzonego przez IBRiS badania wynika, że 57% respondentów ocenia dobrze prezydenturę Piotra Krzystka (źle – 38%, nie wiem – 5%). Na szczycie rankingu ulokował się Rzeszów (88%), zaś na samym końcu Kielce (38%).

Ocena jakości:

a) transportu publicznego

Mniej więcej po środku rankingu sytuuje się Szczecin, jeśli chodzi o ocenę jakości transportu publicznego. Odpowiedzi szczecinian dały wynik 65%, gdy tymczasem mieszkańcy Lublina ocenili swoje miasto pod tym względem najlepiej (84%).

b) usług ochrony zdrowia

Dość dobrze, w porównaniu z innymi miastami wojewódzkimi, ocenili szczecinianie jakość usług związanych z ochroną zdrowia. Szczecin uplasował się na 6. miejscu (37%) razem z Toruniem i Wrocławiem. Znacznie gorzej w tym zestawieniu prezentuje się stolica z wynikiem 28%.

c) rynku pracy

Z odpowiedzi respondentów wynika, że to właśnie Wrocław jest miastem, w którym najwyżej ocenia się jakość rynku pracy (63%). Jak w ocenie mieszkańców wypada Szczecin? Nieco gorzej niż Katowice (41%) czy Rzeszów (45%), ale lepiej niż Zielona Góra (31%) czy Olsztyn (17%). Łączna suma odpowiedzi badanych dała wynik 39%, plasując Szczecin na pozycji 9. w rankingu.

d) sieci dróg publicznych, chodników i infrastruktury rowerowej

Temat infrastruktury rowerowej czy stanu dróg i chodników bywa często podejmowany przez mieszkańców i zazwyczaj wyrażany jest jako potrzeba poprawy istniejącego stanu rzeczy. Jak wynika z badania, w porównaniu z odpowiedziami respondentów z innych miast, szczecinianie źle oceniają jakość sieci dróg publicznych, chodników i infrastruktury rowerowej (31%). Z tym wynikiem Szczecin plasuje się w samej końcówce rankingu. Na jego szczycie znajduje się Toruń (66%).

Ocena poziomu bezpieczeństwa 

Czy szczecinianie czują się bezpiecznie w swoim mieście. Raczej tak (59%). W pierwszej trójce znalazły się: Rzeszów (85%), Opole (75%), Białystok (71%).

Ocena dostępności i kontaktu z Urzędem Miasta

Szczecinianie dość dobrze oceniają dostępność usług w Urzędzie Miasta (57%). Ten wynik daje miastu 5. pozycję w rankingu. Szczecin wyprzedziły: Lublin (78%), Rzeszów (71%), Opole (67%) i Kielce (59%).

Ocena polityki miasta względem terenów zielonych

Szczecin uważane jest za zielone miasto – czy przekłada się to również na pozytywną ocenę polityki miasta względem terenów zielonych? Tutaj wynik (57%) nie różnił się wiele od oceny mieszkańców Katowic (58%) czy Zielonej Góry (56%). Pierwsze miejsce w rankingu zajmuje Rzeszów (74%), ostatnie zaś Kraków (31%).

Ocena usług komunalnych

Czwarte od końca miejsce Szczecina dotyczy usług komunalnych – 68%. Najbardziej zadowoleni z usług są mieszkańcy Opola (89%), a najmniej Warszawy (60%).

Ocena oferty sportowo-rekreacyjnej

Szczecin zajmuje 9. miejsce (razem z Katowicami), jeśli chodzi o ocenę oferty sportowo-rekreacyjnej. W czołówce są: na pierwszym miejscu Toruń (76%), zaraz potem Opole (73%) i na trzecim miejscu Lublin (72%).

Ocena oferty kulturalnej

Z przedstawionego przez IBRiS zestawienia wynika, że szczecinianie nie oceniają wysoko oferty kulturalnej miasta. Dla porównania: Wrocław (80% – pierwsze miejsce w rankingu), Rzeszów (67%), Zielona Góra (61%), zaś Szczecin prawie na samym końcu tego wykresu z 60%. Niżej uplasowały się tylko Gorzów Wielkopolski (56%), Kielce (53%) i Olsztyn (34%).

Szczegółowe dane zawarte są w rankingu dostępnym TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl