Czy pomimo pandemii Miastu udało się zrealizować wszystkie strategie? O tym w „Raporcie o stanie Gminy Miasto Szczecin 2020”

W jakim stopniu pandemia wpłynęła na budżet i inwestycje? Co z oświatą, ochroną środowiska i komunikacją? Wszystkie odpowiedzi zawiera jeden dokument – Raport o Stanie Gminy. To skondensowane podsumowanie najważniejszych zjawisk, działań i procesów, jakie miały miejsce w Szczecinie w ubiegłym roku jest już dostępne w Internecie.

Jak można przeczytać w Raporcie, mimo znaczących wydatków związanych z pandemią, między innymi dzięki środkom unijnym, miniony rok był rekordowy pod względem dochodów i wydatków majątkowych. Na inwestycje Szczecin wydał 26,5% budżetu, w sumie 882,2 mln zł. Warto zaznaczyć, że to najwyższy wynik w historii miasta.

Realizacja niezwykle ambitnego planu inwestycyjnego to nie tylko dalsze zmienianie oblicza miasta, ale także walka z negatywnymi skutkami pandemii. Kontynuacja prac na placach budowy oraz rozpoczęcie nowych zadań umożliwiło utrzymanie wielu miejsc pracy.

Co znajdziemy w raporcie?

Raport skupia się na realizacji najważniejszych miejskich dokumentów kierunkowych, w tym: Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i Wieloletniego Planu Rozwoju Szczecina oraz wynikających z nich koncepcji, planów i programów „branżowych”, jak np.: Lokalny Program Rewitalizacji, Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, Program Ochrony Środowiska czy Strategia Rozwoju Elektromobilności.

Dokument potwierdza, że obok inwestycji i strategii rozwoju priorytetowymi obszarami dla miasta są strefa społeczna oraz gospodarka komunalna. Stąd nacisk na podnoszenie jakości kształcenia, zapewnienia opieki dla dzieci i młodzieży i liczne programy pomocowe dla rodzin, a także nowoczesna komunikacja miejska, sprawna segregacja odpadami oraz programy wpływające na poprawę jakości powietrza

Więcej informacji i szczegółów w Raporcie o Stanie Gminy Miasto Szczecin 2020, który znajduje się TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl