Czy niemieccy kierowcy zapłacą za parkowanie w Szczecinie?

Od momentu funkcjonowania nowych stawek w SPP łączna wartość nieopłaconych zawiadomień wyniosła prawie 11 mln złotych, a udział zawiadomień z tablicami zagranicznymi wyniósł prawie 2,5 mln złotych – czytamy w interpelacji Łukasza Kadłubowskiego do Prezydenta Miasta Szczecin. Chodzi o niemieckich kierowców, którzy nie płacą za parkowanie w Szczecinie. Czy to się zmieni?

Z odpowiedzi na interpelację radnego wynika, że Gmina Miasto Szczecin nawiązała kontakt z Federalnym Urzędem ds. Ruchu Drogowego (Kraftfahrt-Bundesamt). Dzięki temu udało się pozyskać dane właścicieli pojazdów zarejestrowanych na terenie Niemiec, którzy nie uiścili opłaty w SPP w Szczecinie.

Kolejny krok to wezwanie do zapłaty. Skarbnik Miasta, Dorota Pudło-Żylińska, tłumaczy, że zgodnie z obecnym stanem prawnym Miasto może podjąć działania informacyjne, w ramach których przygotowywane są monity. Zostaną one skierowane do zidentyfikowanych właścicieli pojazdów w celu dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku zapłaty.

Natomiast nie jest możliwa egzekucja administracyjna opłaty dodatkowej za postój w SPP ponieważ: środki te jako niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym jednostki samorządu terytorialnego nie mieszczą się w zamkniętym katalogu wierzytelności ujętych w ustawie z dnia 11 października 2013 roku o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych.
 

Pełna treść interpelacji TUTAJ.

Pełna treść odpowiedzi TUTAJ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl