Czy miasto Szczecin odda bez przetargu nieruchomość przy Bulwarze Gdańskim 31?

11:30
Siostry Kalkutanki, Szczecin, Bulwar Gdański 31
Budynek nr 31 przy bulwarze Gdańskim, źródło: FB

10 listopada br. Rada Miasta Szczecin otrzymała wniosek o bezprzetargowe przekazanie miejskiej nieruchomości przy Bulwarze Gdańskim 31. Zabudowana nieruchomość niemal bez opłat ma trafić do Szczecińskiego Domu Zakonnego Sióstr Misjonarek Miłości. Wniosek wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców oraz radnych, a może trafić pod głosowanie już na najbliższej sesji Rady Miasta.

Obecnie budynek przy Bulwarze Gdańskim 31 jest siedzibą zakonu Kalkutanek, jednak formalnie stanowi majątek miasta Szczecin. Tę sytuację może zmienić najbliższa sesja Rady Miasta. Wiosek w tej sprawie wpłynął w tym tygodniu i może trafić pod głosowanie już 24 listopada 2020 r. Wnioskodawca, bazując na ustawie o gospodarce nieruchomościami, proponuje przekazanie gruntów nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz bardzo preferencyjną cenę sprzedaży budynku.

Zasady obowiązujące miasto Szczecin przy zbyciu nieruchomości.

Miejskie nieruchomości stanowią majątek, którym dysponuje Rada Miasta. Przepisy, które ją obowiązują przy sprzedaży oraz najmie wynikają z Ustawy o samorządzie gminnym oraz Ustawy o gospodarce nieruchomościami. W standardowej sytuacji nieruchomości miejskie zbywane są na drodze przetargu. Tym razem wnioskodawca proponuje skorzystanie z wyjątku: przekazania nieruchomości na cele charytatywne oraz sakralne. Takie cele powodują, że przetarg nie jest ogłaszany, a nieruchomość jest sprzedawana lub przekazywana w wieczyste użytkowanie decyzją radnych.

Szczególny przypadek nieruchomości przy Bulwarze Gdańskim 31.

Zgromadzenie sióstr Kalkutanek rzeczywiście prowadzi w swojej siedzibie przy Bulwarze Gdańskim 31 działalność charytatywną i sakralną. Przez cały tydzień siostry zapraszają potrzebujących oraz bezdomnych na modlitwę, posiłek i katechezę. Wnioskodawca nie zapomniał także o drobnym szczególe: cel mieszkalny. Siostry zakonne prowadząc swoją działalność charytatywną w budynku przy Bulwarze Gdańskim, jednocześnie w nim mieszkają. Stąd we wniosku znalazła się także realizacja celu mieszkalnego, ale jako dodatkowego.

Punkt 1. artykułu 73. Ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazuje co następuje: “Jeżeli nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste na więcej niż jeden cel, stawkę procentową opłaty rocznej przyjmuje się dla celu podstawowego, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste.” I na ten przepis powołuje się wnioskodawca przy ustaleniu ceny oraz warunków zbycia nieruchomości.

W konsekwencji, czynsz pobierany przez miasto z tytułu użytkowania wieczystego miałby zostać obniżony o 99% względem standardowej stawki i tak samo obniżona ma zostać cena sprzedaży budynku. Za szacowaną na ponad dwa miliony złotych nieruchomość zakon miałby zapłacić mniej niż 10 tysięcy złotych.

Jak do wniosku ustosunkowują się mieszkańcy Szczecina?

Liczby powodują wzburzenie komentatorów na portalach społecznościowych. Opozycyjni radni zareagowali spokojniej ale oficjalne oświadczenie Klubu Radnych PO jest następujące: Uważamy, iż wskazany teren powinien nadal stanowić majątek należący do miasta i jego mieszkańców, a działalność tam prowadzona powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach.

Za zasadnością utrzymania obecnego status quo przemawiają także tendencje legislacyjne do sukcesywnego przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wniosek, jaki otrzymała Rada Miasta, wyraźnie wskazuje, że cele do których nieruchomość przy Bulwarze Gdańskim 31 może być wykorzystywana w przyszłości, nie będą ograniczone do działalności dobroczynnej.

Czy przekazanie nieruchomości ze stratą ekonomiczną może się opłacać?

Rachunek ekonomiczny ma prawo nie być pierwszoplanowy w przypadku działalności charytatywnej. Siostry Kalkutanki świadczą pomoc żywnościową dla najuboższych. Wiążąca decyzja o przekazaniu wartościowej nieruchomości ma zapaść w dwa tygodnie od momentu wpływu wniosku. Tymczasem ocena działalności sióstr nigdy nie stanowiła przedmiotu zainteresowania Urzędu Miasta Szczecin.

Raporty dotyczące alternatywnych organizacji UM publikuje TUTAJ. W zestawieniu nie ma danych dotyczących działalności szczecińskich Kalkutanek, a światowa historia zakonu uwzględnia kilka poważnych potknięć związanych z gospodarowaniem funduszami oraz standardem świadczonej pomocy.

Źródła:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: TUTAJ

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie: TUTAJ

Procedura przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności: TUTAJ

Kontrola UM Szczecin nad organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta: TUTAJ

Wyszukiwarka nieruchomości pozostających w ofercie Miasta Szczecin: TUTAJ

Informacje o zarządzaniu nieruchomościami w aspekcie użytkowania wieczystego: TUTAJ

Podstawowe informacje na temat kontrowersji wokół Zakonu Sióstr Miłosierdzia (Kalkutanek): TUTAJ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl