Czy kamienice przy ul. Bałuki odzyskają dawny blask?

Kamienice wracają do miasta. TBS Prawobrzeże odstępuje od umowy ze spółką Lorenshill Centrum Development. Powód? Zgodnie z umową budynki powinny być już wyremontowane. 

Zgodnie z umową ramową zawartą w czerwcu 2012 r. pomiędzy Szczecińskim Centrum Renowacyjnym a spółką LCD, inwestor powinien podjąć się modernizacji narożnych kamienic przy ul. Bałuki 12,13 w ciągu 5 lat. Termin realizacji prac minął w ubiegłym roku, a spółka nie przedstawiła gwarancji, że w ciągu najbliższych lat miałoby się coś zmienić.

Po przejęciu SCR, TBS Prawobrzeże stało się stroną umowy zawartej z LCD. W trakcie spotkań z przedstawicielami spółki LCD wskazywano na przekroczenie terminów i wynikających z tego konsekwencjach. Na początku tego roku, po zmianie Prezesa Zarządu spółki LCD, ponownie rozpoczęto rozmowy o przedłużeniu terminu wykonania rewitalizacji kamienic. Jednak nie doszło do porozumienia w tym punkcie. Spółka LCD nie przedstawiła konkretnych gwarancji oraz żadnych propozycji wskazujących na to, że w najbliższych latach rozpocznie i zakończy remont budynków. Stąd decyzja o odstąpieniu od umowy.

Przypominamy, iż zgodnie z umową w budynkach miał powstać hotel. Do dzisiaj nie podjęto jednak żadnych prac. Przetarg na zbycie nieruchomości ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku. Do przetargu będzie mógł stanąć każdy, także spółka LCD.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl