Czy działka przy ul. Południowej nadaje się pod schronisko dla zwierząt?

Teren pod schronisko dla zwierząt w Szczecinie przeszedł badania geotechniczne, które miały wykazać czy działka przy ul. Południowej nadaje się pod budowę.

Celem badań było wstępne określenie warunków gruntowo-wodnych tj. rodzaju i stanu gruntów zalegających w podłożu projektowanego schroniska dla zwierząt. Podczas badań terenowych wykonano 3 odwierty do głębokości 7 m, łącznie odwiercono 21 mb gruntu. Lokalizacje punktów badawczych zostały zaprojektowane tak, aby rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych było możliwie jak najgłębsze, celem wykluczenia występowania gruntów słabonośnych w podłożu projektowanego schroniska.

Przeprowadzone badania wykazują dobre warunki gruntowe, mamy do czynienia z gruntami nośnymi. Poziom wód gruntowych jest również satysfakcjonujący. Pod kątem geologicznym inwestycja jest możliwa. W pierwszym kwartale przyszłego roku zostanie opracowana szczegółowa koncepcja dla lokalizacji przy ul. Południowej. To kolejny krok naprzód w sprawie budowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – mówi Michał Wilkocki, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl