Czy Dyrekcja LO nr 1 podjęła stosowne procedury w sprawie molestowania uczennic? – pyta radna miejska

Radna miejska, Dominika Jackowski, zwróciła się do Prezydenta Miasta Szczecin z zapytaniem czy Dyrekcja LO nr 1 podjęła stosowne procedury w sprawie molestowania uczennic. Chodzi o incydent, który miał miejsce w szczecińskiej placówce, a który zainicjował jeden z uczniów, robiąc zdjęcia bielizny pod spódniczkami licealistek.

Wysyłając swoją interpelację, Dominika Jackowski zauważyła, że:

Warto wspomnieć, że osoba doświadczająca przemocy seksualnej może borykać się z poważnymi konsekwencjami psychicznymi. Częstą reakcją są strach, złość, wstyd, niepokój, poczucie winy, utrata poczucia bezpieczeństwa. Molestowane uczennice mogą mieć problemy z koncentracją, ze skupieniem się na nauce, mogą cierpieć na bezsenność, zaburzenia łaknienia, chroniczne zmęczenie, czuć napięcie i ból mięśni. Za przyczynę 30% przypadków depresji wśród uczniów uznaje się właśnie molestowanie seksualne.
W przypadku ujawnienia sytuacji molestowania działaniami powinno się objąć zarówno osobę poszkodowaną, sprawcę, rodziców, jak i świadków zdarzenia, czyli społeczność szkolną. Być może sprawca molestowania również wymaga pomocy ze względu na sytuację w domu. Ważne jest, żeby wszyscy świadkowie zdarzenia widzieli reakcję nauczycielki lub nauczyciela na przemoc seksualną.

W związku z tym zadała szereg pytań takich jak na przykład Czy uczennice zostały objęte opieką psychologiczną? Czy szkoła zawiadomiła kuratorium? Czy szkoła dokonała zawiadomienia na policję? Czy rodzice sprawcy zostali powiadomieni o konsekwencjach prawnych?

Pełna treść interpelacji TUTAJ.

Odpowiedź Miasta

Odpowiedzi udzieliła Lidia Rogaś, Zastępca Prezydenta Miasta. Wynika z niej, że Dyrekcja przeprowadziła rozmowę z uczniem, który został pouczony oraz poinformowany o wymierzonej mu karze. Uczennice natomiast objęte zostały pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zaś wychowawca powiadomił niezwłocznie rodziców o całym zajściu oraz wymierzonej karze.

Oprócz tego umożliwiono w placówce w ciągu roku szkolnego uczestnictwo uczniów w warsztatach dotyczących, między innymi cyberprzemocy oraz odpowiedzialności karnej nieletnich, a wychowawcom szkolenia z zakresu tolerancji, procedury niebieskiej karty i pomocy w radzeniu sobie z emocjami czy sytuacjami kryzysowymi. Dodatkowo na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przyjęto wniosek o przeprowadzeniu w kolejnym roku szkolnym lekcji wychowawczych, poświęconych godności osoby oraz zasad etyki obowiązujących w relacjach społecznych.

O zdarzeniu zostały też powiadomione Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz właściwa jednostka policji.

Pełna treść odpowiedzi TUTAJ

ZOBACZ TAKŻE:

Czas na zmiany statutów w polskich szkołach

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl