Czas na wypłaty i nowe wnioski w sprawie „Bonu opiekuńczego: Alzheimer 75”

Już dzisiaj rozpoczną się wypłaty pierwszej transzy  „Bonu opiekuńczego: Alzheimer 75”. Poniedziałek to również dzień, w który rusza drugi nabór wniosków o przyznanie świadczenia dla osób, które jeszcze nie ubiegały się o jego przyznanie.

Zgodnie z zasadami, pierwszy wypłaty środków w ramach świadczenia  „Bonu opiekuńczego: Alzheimer 75” nastąpią dzisiaj. W trakcie pierwszego naboru do Urzędu Miasta wpłynęło blisko 400 wniosków.

Druga tura wniosków

Również dzisiaj rozpocznie się druga tura naboru wniosków o przyznanie Bonu opiekuńczego. Podobnie jak dotychczas, dokumenty przyjmowane będą w Biurze Obsługi Interesantów szczecińskiego magistratu – zarówno w głównej siedzibie Urzędu Miasta (pl. Armii Krajowej 1; stanowisko nr 47, należy wcześniej pobrać z automatu bilet oznaczony literą „M”). Stosowne wnioski można składać również w filii Urzędu Miasta na prawobrzeżu (ul. Rydla 39-40). Dokumenty będą przyjmowane do 19 października 2018 r. Co ważne w drugiej turze naboru udział biorą jedynie te osoby, które wcześniej nie ubiegały się o przyznanie świadczenia.

By otrzymać świadczenie, opiekunowie seniorów cierpiących na chorobę Alzheimera muszą wypełnić i złożyć stosowny wniosek oraz dołączyć do niego zaświadczenie od lekarza specjalisty, że senior przebywa pod opieką odpowiedniej poradni zdrowia lub zespołu leczenia środowiskowego. Zaświadczenie musi zawierać informacje dotyczące rozpoznania choroby Alzheimera wraz z określeniem jednostki chorobowej.

Osoby zainteresowane otrzymaniem „Bonu Opiekuńczego: Alzheimer 75” muszą również wypełnić anonimową ankietę, której celem jest rozpoznanie sytuacji osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Uzyskane w ten sposób dane w przyszłości zostaną wykorzystane w celu przygotowania przez Miasto programów wsparcia dla osób starszych oraz ich opiekunów.

Do kogo skierowane jest świadczenie?

„Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” to świadczenie pieniężne, które ma na celu wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami, którzy ukończyli 75 rok życia, mieszkają na terenie Szczecina i mają zdiagnozowaną chorobę Alzheimera. Co ważne, świadczenie skierowane jest do opiekunów, którzy bezpośrednio sprawują opiekę nad seniorem (senior nie może być objęty opieką prywatnej lub publicznej placówki).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl