Co z rewitalizacją Placu Batorego?

Co z rewitalizacją Placu Batorego, która zakładała stworzenie nowej fontanny i przywrócenie historycznego wyglądu i charakteru tej przestrzeni? W tej sprawie, radny Dariusz Matecki, wystosował do Prezydenta Miasta Szczecin interpelację.

W 2017 roku pojawiły się pierwsze wizualizacje. Na kompleksową przebudowę Miasto przeznaczyło wtedy 5 mln złotych z budżetu. Było pozwolenie na budowę, a na wiosnę miał zostać wyłoniony wykonawca zagospodarowania placu. Ostatnia wzmianka dotycząca inwestycji pojawiła się na początku stycznia 2021 roku. Miasto donosiło wtedy, że projekt został uzgodniony z Radą Osiedla Nowe Miasto, a przetarg na realizację planowany jest w pierwszej połowie 2021.

Interpelację w sprawie remontu Placu Batorego ponowił Dariusz Matecki, przypominając, że radni wielokrotnie podejmowali ten temat, za każdym razem otrzymując odpowiedź o nowym terminie realizacji projektu. Na pytanie: Kiedy Plac Batorego zostanie wyremontowany? odpowiedział Zastępca Prezydenta Miasta, Michał Przepiera. Jak z niej wynika, zadanie zostanie wykonane w 2023 roku – o ile zostaną zabezpieczone środki na jego realizację.

Skąd ten odległy termin? Otóż projekt został w 2020 roku przedłożony do akceptacji i uzgodnień z Ogrodnikiem Miejskim. Wniesione przez niego zastrzeżenia spowodowały konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian. W trakcie prac projektowych stwierdzono zły stan zdrowotny części drzew. Ekspertyza dendrologiczna zagrożonego drzewostanu wpłynęła na wydłużenie terminu wykonania projektu do dnia 30.09.2022 roku.

W chwili obecnej w WPRS zapewnione są środki budżetowe na 2021-2025 rok w wysokości 985 000 złotych. Wniosek o zwiększenie tej kwoty zostanie złożony dopiero po otrzymaniu dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich określających koszty inwestycji. Wtedy też zostanie wszczęta procedura przetargowa na udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

Pełna treść interpelacji TUTAJ.

Odpowiedź Miasta TUTAJ.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl