Co z remontem niszczejącej fontanny „Labirynt”?

Wkrótce ma zostać ogłoszony drugi przetarg na remont rzeźby przy Placu Zwycięstwa w Szczecinie. Tak wynika z odpowiedzi na interpelację radnego Marcina Pawlickiego z Prawa i Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że decyzja o odtworzeniu rzeźby i ponownym podłączeniu jej do wody zapadła pod koniec 2017 roku. Zgodnie z przyjętym przez miasto planem, do odtworzenia „Labiryntu” miała być wykorzystana dokumentacja projektowa, która była konsultowana z twórcą rzeźby, profesorem Ryszardem Wilkiem. Poinformowano też wtedy, że nawiązany został już kontakt z cegielnią w Gozdnicy, spadkobiercą firmy, w której wyprodukowano kształtki ceramiczne użyte do stworzenia „Labiryntu”.

W piśmie skierowanym do Prezydenta Szczecina Marcin Pawlicki zwraca uwagę, że „wszystko wskazuje na to, iż kwota remontu znacznie przekroczy zakładane kwoty i może osiągnąć nawet ponad pół miliona zł”. W związku z tym, radny poprosił o wyjaśnienie zasadności przywrócenia pierwotnej funkcji fontanny, a także o podanie zabezpieczonej w budżecie miasta kwoty na remont oraz terminu ogłoszenia przetargu.

Odpowiedzi na interpelację udzieliła Anna Szotkowska, zastępczyni Prezydenta Szczecina. Przypomniała w niej, że ubiegłoroczny pierwszy przetarg na remont rzeźby został unieważniony, gdyż wykonawca, który zaproponował kwotę 273 tys. zł odmówił podpisania umowy, a druga oferta była zbyt wysoka (opiewała na kwotę 550 tys. zł).

Anna Szotkowska poinformowała, że Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie planuje uruchomienie kolejnego przetargu do końca marca 2019 roku. W budżecie miasta na ten cel została zarezerwowana kwota 400 tys. zł, ale ostateczny koszt będzie znany po wybraniu wykonawcy.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl