Co z muralami na filarach Trasy Zamkowej? Jest odpowiedź miasta

Zapytanie do Prezydenta Szczecina dotyczące murali na filarach remontowanej Trasy Zamkowej złożyła Jolanta Balicka z Klubu Bezpartyjni.

„W chwili obecnej trwa remont Trasy i malowane są także słupy. Czy przewidziano pozostawienie tych prac czy zostaną zamalowane? Mieszkańcy przywiązani są do widoku szczecińskich murali i bardzo pozytywnie oceniają ich wpływ na estetykę naszego miasta. Malowidła te stanowią także atrakcję turystyczną, chociaż w porównaniu z innymi miastami murali w Szczecinie jest jeszcze ich zbyt mało. W związku z powyższym wnoszę o ochronę naszych szczecińskich malowideł ulicznych” – czytamy w piśmie radnej Balickiej do Prezydenta Miasta.

W imieniu miasta odpowiedzi udzielił Marcin Pawlicki, który potwierdził, że murale na remontowanym odcinku Trasy Zamkowej zostaną zamalowane, ale nie wykluczył powstania nowych. „Informuję, iż zgodnie z dokumentacją projektową technologia robót naprawczych filarów pod Trasą Zamkową nie przewiduje zachowania graffiti. Mając jednak na uwadze reprezentacyjny charakter miejsca, a także przywiązanie mieszkańców do usuwania elementów graficznych rozważane jest udostępnienie filarów pod nowe murale” – napisał Zastępca Prezydenta Szczecina.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl