Co z modernizacją lokali bez toalet i ogrzewanych na paliwo stałe w Szczecinie?

Radny Leszek Duklanowski z klubu Prawa i Sprawiedliwości przesłał do Prezydenta Szczecina interpelację dotyczącą modernizacji lokali bez toalet i ogrzewanych na paliwo stałe.

W swoim piśmie radny zapytał o liczbę mieszkań będących w zasobach ZBiLK i TBS bez toalet i łazienek, a także o liczbę lokali opalanych paliwem stałym. Poprosił też o przedstawienie planów miasta dotyczących modernizacji tego typu lokali na 2019 rok i lata następne.

Z odpowiedzi udzielonej przez Annę Szotkowską, zastępczynię Prezydenta Szczecina, wynika, że obecnie gmina dysponuje 4076 lokalami z toaletą zlokalizowaną poza obrębem lokalu oraz 6682 lokalami ogrzewanymi na paliwo stałe (do tego dochodzi 2171 lokali znajdujących się w zasobach szczecińskich TBS-ów).

Anna Szotkowska przypomniała, że podnoszenie standardu lokali mieszkalnych poprzez wyposażenie ich w pomieszczenia łazienek i toalet jest od 2016 roku jednym z podstawowych zadań w polityce mieszkaniowej miasta. To działanie jest rozłożone na wiele lat, więc podjęto decyzję, że proces inwestycyjny będzie realizowany w cyklach rocznych w ramach „Programu Małych Ulepszeń”. „Na dzień 31.12.2018r. łącznie w zasobie komunalnym i w spółkach wykonano 285 łazienek. Ponadto zalegalizowano łazienki w 129 lokalach. W roku bieżącym, w budżecie miasta zostały zarezerwowane środki w wysokości 7 491 021 zł na wyposażenia lokali komunalnych w łazienki i wc oraz legalizację samowolnie wykonanych łazienek przez lokatorów” – poinformowała zastępczyni Prezydenta Szczecina.

Jeśli chodzi o modernizację lokali ogrzewanych na paliwo stałe, to Anna Szotkowska wskazała na dwa programy realizowane przez miasto, które mają przyczynić się do likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Pierwszym z nich jest program „MEWA”, dzięki któremu najemca lub właściciel lokalu mogą uzyskać dopłatę do zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne. Drugi to wspomniany wcześniej „Program Małych Ulepszeń”, który umożliwia „poprawę jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji indywidualnych źródeł ogrzewania lokali mieszkalnych opalanych paliwem stałym”. Szotkowska zwróciła też uwagę na fakt, że często przeszkodą we wprowadzaniu zmian ogrzewania na gazowe lub elektryczne są sami najemcy, którzy nie chcą ponosić wyższych kosztów eksploatacji.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl