Co warto wiedzieć o wyborach do Rad Osiedli w Szczecinie?

Już 7 kwietnia br. w Szczecinie odbędą się wybory do Rad Osiedli. Warto zainteresować się programem kandydatów i wziąć udział w głosowaniu, ponieważ każda z Rad Osiedli będzie dysponować kwotą miliona złotych na osiedlowe inwestycje.

[Ostatnia aktualizacja: 02.04.2019]

Czym zajmują się Rady Osiedli?

Na terenie Szczecina działa 37 Rad Osiedli. Większość z nich liczy 15 członków, w dwóch przypadkach (Gumieńce i Pogodno) jest to 21 osób. Do zadań Rad Osiedli należą m.in. współpraca z mieszkańcami i reprezentowanie ich interesów wobec Rady Miasta oraz Prezydenta, inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości życia na osiedlu, wnioskowanie do organów Miasta w sprawach ważnych dla mieszkańców czy opiniowanie projektu Budżetu Miasta i uchwał dotyczących danego osiedla.

– Rady Osiedli pełnią bardzo ważną rolę w budowaniu tego, co nas otacza, łącznikiem pomiędzy władzami miasta a mieszkańcami osiedli, wyrazicielem głosu, woli mieszkańców, sygnalizującym nam, co powinno się na poszczególnych osiedlach dziać – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca Prezydenta Szczecina. – Widząc szczególnie duże zaangażowanie Rad w realizację inwestycji, które bardzo pozytywnie zmieniają oblicze osiedli, wprowadziliśmy duże zmiany w ich finansowaniu. Tym bardziej zachęcamy do zaangażowania się w działalność Rad – zarówno do startu w wyborach, jak i głosowania na swoich kandydatów.

Milion złotych do dyspozycji

Każda Rada Osiedla dysponuje budżetem na inwestycje osiedlowe, dzięki czemu w Szczecinie przybywa placów zabaw i siłowni pod chmurką, naprawiane są chodniki oraz pięknieją skwery i parki. Tylko w ubiegłym roku na terenie całego miasta Rady Osiedli zgłosiły ponad sto tego typu zadań, z czego większość została zrealizowana lub jest w trakcie realizacji. Od najbliższej kadencji Rady Osiedla otrzymają milion złotych do wykorzystania w ciągu pięciu lat.

Budżet osiedlowy w takiej formie daje szansę na realizację większych projektów, bez konieczności gromadzenia pieniędzy przez kilka lat czy etapowania projektów, jak to było do tej pory, kiedy pieniądze były przyznawane tylko na bieżący rok – tłumaczy Aleksandra Ciszewska, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, odpowiadającego za współpracę z Radami Osiedli. – Większa elastyczność w wydatkowaniu i dostęp do całej kwoty na pewno nada jeszcze szybszego tempa tym działaniom, których odbiorcami jesteśmy my wszyscy, na naszych osiedlach.

Transport dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne, które chcą wziąć udział w wyborach do Rad Osiedli, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu. Zapotrzebowanie na przewóz osób niepełnosprawnych do komisji wyborczych podczas wyborów do Rad Osiedli można zgłaszać telefonicznie. Zgłoszenia są przyjmowane do 5 kwietnia br. w godzinach od 8.00 do 14.00, a także w dniu wyborów od 8.00 do 19.00. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numer telefonu 91 42 43 555 lub 697 066 240. Przewozy będą realizowane w miarę istniejących możliwości, wynikających z kolejności przyjmowanych zgłoszeń.

Głosowanie

Wybory do Rad Osiedli odbędą się 7 kwietnia br. Zostaną przeprowadzone na 32 osiedlach. Na terenie każdego z nich działać będzie jedna Osiedlowa Komisja Wyborcza, co oznacza, że wszyscy mieszkańcy danego osiedla głosują w tym samym miejscu. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 9.00 do 20.00. Ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów, mieszkańcy nie będą wybierali członków Rad Osiedli: Międzyodrze – Wyspa Pucka, Nowe Miasto, Łękno, Osów, Golęcino – Gocław.

Wyszukiwarkę Osiedlowych Komisji Wyborczych, listy kandydatów oraz zasady głosowania można znaleźć na stronie: www.wybory.osiedla.szczecin.pl

Autor: KR szczecin@infoludek.pl