Co warto wiedzieć o wyborach do Rad Osiedli w Szczecinie?

Już 7 kwietnia br. w Szczecinie odbędą się wybory do Rad Osiedli. Warto zainteresować się programem kandydatów i wziąć udział w głosowaniu, ponieważ każda z Rad Osiedli będzie dysponować kwotą miliona złotych na osiedlowe inwestycje.

Na terenie Szczecina działa 37 Rad Osiedli. Większość z nich liczy 15 członków, w dwóch przypadkach (Gumieńce i Pogodno) jest to 21 osób. Do zadań Rad Osiedli należą m.in. współpraca z mieszkańcami i reprezentowanie ich interesów wobec Rady Miasta oraz Prezydenta, inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości życia na osiedlu, wnioskowanie do organów Miasta w sprawach ważnych dla mieszkańców czy opiniowanie projektu Budżetu Miasta i uchwał dotyczących danego osiedla.

– Rady Osiedli pełnią bardzo ważną rolę w budowaniu tego, co nas otacza, łącznikiem pomiędzy władzami miasta a mieszkańcami osiedli, wyrazicielem głosu, woli mieszkańców, sygnalizującym nam, co powinno się na poszczególnych osiedlach dziać – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca Prezydenta Szczecina. – Widząc szczególnie duże zaangażowanie Rad w realizację inwestycji, które bardzo pozytywnie zmieniają oblicze osiedli, wprowadziliśmy duże zmiany w ich finansowaniu. Tym bardziej zachęcamy do zaangażowania się w działalność Rad – zarówno do startu w wyborach, jak i głosowania na swoich kandydatów.

Każda Rada Osiedla dysponuje budżetem na inwestycje osiedlowe, dzięki czemu w Szczecinie przybywa placów zabaw i siłowni pod chmurką, naprawiane są chodniki oraz pięknieją skwery i parki. Tylko w ubiegłym roku na terenie całego miasta Rady Osiedli zgłosiły ponad sto tego typu zadań, z czego większość została zrealizowana lub jest w trakcie realizacji. Od najbliższej kadencji Rady Osiedla otrzymają milion złotych do wykorzystania w ciągu pięciu lat.

Budżet osiedlowy w takiej formie daje szansę na realizację większych projektów, bez konieczności gromadzenia pieniędzy przez kilka lat czy etapowania projektów, jak to było do tej pory, kiedy pieniądze były przyznawane tylko na bieżący rok – tłumaczy Aleksandra Ciszewska, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, odpowiadającego za współpracę z Radami Osiedli. – Większa elastyczność w wydatkowaniu i dostęp do całej kwoty na pewno nada jeszcze szybszego tempa tym działaniom, których odbiorcami jesteśmy my wszyscy, na naszych osiedlach.

Wybory do Rad Osiedli odbędą się 7 kwietnia br., ale tylko do 18 marca do godz. 15:00 przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na radnych. Może zostać nim każda osoba, która ukończyła 18 lat, jest obywatelem polskim, jest ujęta w rejestrze wyborców Miasta Szczecin i mieszka na terenie osiedla, które chce reprezentować.

Kandydatów na członków swojej Rady Osiedla może zgłosić każdy mieszkaniec tego osiedla, ale chętni mogą również zgłaszać się samodzielnie. Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej i muszą zawierać: imię i nazwisko kandydata, nr PESEL, wykształcenie, zawód, adres i numer telefonu. Do każdego zgłoszenia należy także dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Zgłoszenie musi być również poparte podpisami co najmniej dwudziestu mieszkańców danego osiedla, posiadających prawo wybierania.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rad Osiedli przyjmuje Miejska Komisja Wyborcza w Urzędzie Miasta Szczecin przy ul. Armii Krajowej 1 (pok. 159, prawe skrzydło).

Już jutro, 13 marca o godz. 16.30, w sali sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin odbędzie się otwarte spotkanie dla osób, które chcą kandydować lub rozważają taką decyzję. Będą one mogły porozmawiać z obecnymi radnymi i zapoznać się z działalnością Rad Osiedli, zarówno od strony formalnej, jak i praktycznej.

Więcej informacji oraz druki formularzy można znaleźć na stronie: www.wybory.osiedla.szczecin.pl

Autor: KR szczecin@infoludek.pl