Co uchwalono podczas 40. Sesji Rady Miasta Szczecin?

Plany miejscowe, przystąpienia do ich sporządzenia i uchwalenia gotowych, przyjęcie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2022 – 2027, czy zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, to tylko część tematów, którymi, podczas ostatniej sesji Rady Miasta, zajęli się radni.

Plany miejscowe

Radni zdecydowali m.in. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska 3”, „Śródmieście – Północ, Staszica”, „Międzyodrze Port 3”. Uchwalone zostały miejscowe plany dla  „Starego Dąbia” i „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych”.

Ogródki gastronomiczne jeszcze taniej 

Do końca marca przyszłego roku szczecińscy gastronomicy za ustawienie przed lokalem stolików zapłacą  jedynie 10 proc. regularnej stawki za zajęcie pasa drogowego.  90-procentowa ulga została przyjęta na dzisiejszej sesji Rady Miasta. Będzie obowiązywać do 31 października 2022 r., a następnie każdego roku w okresach jesienno–zimowych: od 1 listopada do 31 października.

Miejski Program Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2022 – 2027

W trakcie XL sesji Rady Miasta Szczecin, przyjęto także Miejski Program Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2022 – 2027. Dokument wskazuje systemowe rozwiązania zmierzające do minimalizacji liczby osób w kryzysie bezdomności na terenie Szczecina, ograniczenia skutków bezdomności oraz realnej ochrony przed bezdomnością.

Miejski Program Przeciwdziałania Bezdomności przewiduje działania mające na celu zapobieganie bezdomności i reintegrację osób będących w kryzysie bezdomności i ich rodzin, poprzez wyrównanie szans życiowych, jak również stałe monitorowanie problemu bezdomności na terenie Szczecina, kreowanie nowych podnoszących efektywność sposobów działania w obszarze problematyki bezdomności, aktywizacji zawodowej osób kryzysie bezdomności, czy świadczenie niezbędnej pomocy umożliwiającej powrót do aktywnego i samodzielnego życia.

Realizacja zadań określonych w dokumencie będzie odbywać się we współpracy Miasta Szczecin, instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką bezdomności.

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych uchwał oraz wyniki głosowań znajdują się TUTAJ.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl