Co się dzieje z działką po dawnym stadionie Czarnych?

Radny Andrzej Radziwinowicz wystosował interpelację do Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zagospodarowania na cele sportu i rekreacji części terenu po stadionie Czarnych. Chodzi o obiecane przez ZUT 25% powierzchni działki przy ulicy Sportowej.

Na fragmencie działki należącej do ZUT, o który walczyli szczecinianie ma znaleźć się boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, siłownia plenerowa, a także wybieg dla psów. Powstanie terenu sportowo-rekreacyjnego ma zostać sfinansowane ze środków własnych ZUT-u. Radny Andrzej Radziwinowicz w swojej interpelacji zapytał o to, na jakim etapie jest realizacja obiecanej koncepcji.

Odpowiedzi na interpelację udzielił Daniel Wacinkiewicz, Zastępca Prezydenta. Z pisma tego dowiadujemy się, że w kwietniu 2023 roku na spotkaniach roboczych udało się wypracować zasady współpracy w oparciu o wcześniejsze deklaracje ZUT i obowiązujące ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.

Następnie w sierpniu 2023 r. władze ZUT przedstawiły roboczy podział działki 1/6, który będzie – zgodnie z ustaleniami – stanowił teren zieleni urządzonej przekazany do zasobu gminy miasto Szczecin. Dzięki temu, w przyszłości, teren będzie ogólnodostępny dla mieszkańców.

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenu zieleni urządzonej należą do zakresu  właścicielskiego ZUT – czytamy w podsumowaniu pisma od magistratu.

Zobacz także:

Mniej betonu, więcej zieleni i rekreacji, czyli petycja mieszkańców w sprawie „Stadionu Czarnych”

Jakie będą dalsze losy stadionu Czarnych przy ulicy Chopina?