Co dalej z placem, na którym stoi Pomnik Wdzięczności? Miasto ogłosiło konkurs

11:27

Miasto Szczecin ogłosiło konkurs architektoniczny na zagospodarowanie placu, na którym stoi Pomnik Wdzięczności. To ma być przestrzeń publiczna przede wszystkim atrakcyjna i przyjazna mieszkańcom, ale już bez pomnika. Jego fragment ma trafić na Cmentarz Centralny.

Konkurs architektoniczny to konsekwencja decyzji związanej z usunięciem Pomnika Wdzięczności z centrum Szczecina. Konkurs obejmuje fragment Złotego Szlaku, położony pomiędzy placem Żołnierza a placem Lotników. To miejsce według złożeń konkursowych powinno się stać przestrzenią atrakcyjną i przyjazną mieszkańcom. Funkcję handlową dopuszcza się jedynie w związku z imprezami okolicznościowymi. Konkurs nie obejmuje układu drogowego wokół placu. Dokumenty planistyczne miasta dla tego terenu zakładają m.in. zachowanie osi widokowej al. Jana Pawła II,  nawierzchnię w formie płyt kamiennych, a także szeroki wachlarz elementów sprzyjających aktywności mieszkańców. To, że miejsce ma potencjał pokazują organizowane tutaj przeróżne wydarzenia. Po raz kolejny będziemy się mogli o tym przekonać już w grudniu podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, który także będzie obejmował ten plac.

Zainteresowani konkursem mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w nim do 14 grudnia br. Po ich weryfikacji przez sąd konkursowy uczestnicy będą zaproszeni do składania swoich prac. Termin złożenia koncepcji upływa do dnia 6 marca. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 17 marca 2017 r.

Pula nagród w konkursie wynosi 65 tysięcy zł (I miejsce  –  30 tysięcy zł, II miejsce 20 tysięcy zł, III miejsce 15 tysięcy zł). Oprócz nagrody pieniężnej, zwycięzca będzie zaproszony do wykonania prac projektowych obejmujących zakres konkursu.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się TUTAJ.

Po wykonaniu dokumentacji projektowej przez zwycięzcę konkursu,  miasto ogłosi przetarg na wykonanie zagospodarowania placu.

Co dalej z Pomnikiem Wdzięczności?

Zgodnie z decyzją miasta elementy rzeźbiarskie obiektu zostaną przeniesione na Cmentarz Centralny. Miasto zleciło opracowanie koncepcji umiejscowienia fragmentu pomnika na Cmentarzu, w rejonie kwatery wojskowej. Wiadomo na pewno, że miejsce będzie odpowiednio oznaczone, znajdzie się tam tablica informacyjna wraz ze zdjęciami. Działania związane z przeniesieniem części pomnika muszą być prowadzone w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin