Co dalej z nabrzeżami przy Wałach Chrobrego?

Niedawno do mediów trafiło oświadczenie w sprawie nabrzeży przy Wałach Chrobrego wysłane przez Grupę PŻM. Teraz głos postanowiła zabrać druga strona.

Sytuacja prawna nabrzeży jest dość skomplikowana, o czym pisaliśmy TUTAJ. Jej uregulowanie jest ważne dla wszystkich mieszkańców, gdyż dopiero wtedy będą możliwe remont i modernizacja jednego z najpiękniejszych miejsc w Szczecinie.

Oświadczenie Żeglugi Szczecińskiej:

„Cieszy nas nagła zmiana zdania wyrażona w oświadczeniu przesłanym mediom przez przedstawiciela Grupy PŻM. Dziwi jednak fakt, że o tak ważnych dla spółki i miasta kwestiach nie dyskutuje się bezpośrednio ze współwłaścicielem, a najpierw informuje się dziennikarzy. Tego typu informację traktujemy jako próbę odpowiedzi na wniosek dotyczący likwidacji spółki Polsteam Żegluga Szczecińska, który na ostatnim posiedzeniu rady nadzorczej złożyła Żegluga Szczecińska.

Zdaniem miasta remont i modernizację nabrzeży przy Wałach Chrobrego rozpocząć można było już dawno, gdyby tylko realizować przyjęty pierwotnie przez obie strony wariant sprzedaży udziałów na rzecz miejskiej spółki. Miasto było i nadal jest gotowe zrealizować to zadanie we własnym zakresie – wzorem innych nadodrzańskich bulwarów. Z niejasnych przyczyn grupa PŻM wycofała się jednak z deklaracji sprzedaży, by następnie wyrazić kuriozalną chęć zadłużania nierentownej spółki Polsteam Żegluga Szczecińska pod zastaw bulwaru i nabrzeża.

Kolejny pomysł Grupy PŻM jest równie zadziwiający. Spółka Polsteam Żegluga Szczecińska nie posiada ekspertyzy budowlanej określającej stan techniczny nabrzeży, wymaganego zakresu remontu ani analizy rentowności inwestycji [pogrubienie Żeglugi Szczecińskiej – przyp. red.].

Mimo zgłaszanych przez stronę miejską wniosków, takie dane nigdy nie zostały opracowane i przedstawione. Żegluga Szczecińska kolejny raz zwróci się do Polsteam Żegluga Szczecińska o przedstawienie wspomnianych dokumentów.

Bez tej wiedzy niemożliwe jest bowiem określenie kwoty potrzebnej do przebudowy i modernizacji bulwarów. Pod wątpliwość należy poddać także fakt przeprowadzenia tak dużej inwestycji przez spółkę Polsteam Żegluga Szczecińska, która zatrudnia obecnie jedną osobę (prezesa zarządu) i rokrocznie generuje straty.  Na dodatek Grupa PŻM zapomina o tym, że nabrzeża są przedmiotem sporu sądowego, w wyniku którego tereny te z powrotem mogą trafić we władanie spółki Żegluga Szczecińska. Taki scenariusz umożliwiłby oczekiwany przez mieszkańców remont, który dla miasta jest priorytetem. Szczecin udowodnił swoje możliwości przy modernizacji Bulwarów Piastowskiego, Gdyńskiego oraz Nabrzeży Starówka i Pasażerskiego.

Podobnie stać się miało z Bulwarem Chrobrego i Nabrzeżem Wieleckim, jednakże grupa PŻM od miesięcy skutecznie blokuje oczekiwane przez mieszkańców zmiany. Dodać należy, że wspomniane przez Grupę PŻM dokapitalizowanie spółki Polsteam Żegluga Szczecińska kwotą około 20 mln polegałoby na przeznaczeniu określonej kwoty przez obu wspólników zgodnie z posiadanymi udziałami. Nie jest to zatem „prezent” od Grupy PŻM, ale swoista próba zmuszenia miasta do dofinansowania upadającej firmy – Polsteam Żegluga Szczecińska i strat przez nią generowanych.

Otwartym pozostaje pytanie, jak Grupa PŻM, która z uwagi na złą sytuację majątkową wdraża plan naprawczy, posiada zarządcę komisarycznego i renegocjuje ze związkami zawodowymi układ zbiorowy w celu obniżenia wynagrodzeń, zamierza wygospodarować ok. 10 mln zł na dokapitalizowanie spółki Polsteam Żegluga Szczecińska?

Miasto konsekwentnie dążyć będzie do likwidacji nierentownej spółki, przejęcia nieruchomości i ich przebudowy i modernizacji – zgodnie z pierwotnymi zobowiązaniami i wbrew niedawnym zarzutom zarządcy komisarycznego Grupy PŻM, jakoby nabrzeża w rękach miasta mogłyby nie być polskie.

W załączniku znajduje się także projekt uchwały dot. pożyczki do kwoty 14.000.000 zł pod zastaw bulwarów zablokowanej finalnie przez miasto. Dokument ukazuje nagłe zmiany podejścia do problemu przez drugiego wspólnika – Żeglugę Polską i Grupę PŻM”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl