Co dalej z historyczną świetlicą stoczniową?

Opracowanie przedmiotowego projektu na zagospodarowanie świetlicy stoczniowej zostało zlecone w 2016 roku przez Gminę Miasto Szczecin. Koncepcja ma charakter wstępny a Miasto czeka na oficjalną odpowiedź wicepremiera Piotra Glińskiego w sprawie przekazania obiektu za symboliczną złotówkę Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Koncepcja zakładająca między innymi odnowienie obiektu, a także zagospodarowanie terenu wokół niego, była przedmiotem umowy, którą Miasto zawarło z Grupą Architektoniczną DOMINO przed pięcioma laty. Oznacza to, że właścicielem dokumentu jest Urząd Miasta Szczecin.

Należy zaznaczyć, iż koncepcja, o której donoszą lokalne media, ma jedynie charakter wstępny i obecnie wymaga wprowadzenia aktualizacji.

Gmina Miasto Szczecin niezmiennie podtrzymuje chęć przekazania świetlicy stoczniowej Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za symboliczną złotówkę.

Obecnie, do Urzędu Miasta wpłynęło jedynie pismo Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Jest to odniesienie do zapowiedzi resortu dot. przejęcia świetlicy, która pojawiła się na jego stronie internetowej. W piśmie IDS prosi o przekazanie informacji dotyczących między innymi stanu technicznego budynku, rocznych kosztów utrzymania oraz formy przekazania nieruchomości. Pozyskane informacje mają stanowić podstawę do odpowiedniego przygotowania się  do przejęcia budynku, a także zaplanowania kosztów i struktur funkcjonowania przyszłego oddziału Instytutu.

Przedstawiciele władz Miasta w dalszym ciągu oczekują oficjalnej odpowiedzi pana wicepremiera Piotra Glińskiego na złożoną przez prezydenta Szczecina propozycję przekazania za symboliczną złotówkę kompleksu nieruchomości, w których znajduje się świetlica.

Warunki, na podstawie których miałoby się odbyć przejęcie wspomnianych obiektów wymagają precyzyjnych ustaleń, podobnie jak zasady przyszłej współpracy. Kwestie te, poza ogólnymi deklaracjami, nie były bowiem dotychczas przedmiotem szczegółowych rozważań między miastem i ministerstwem.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl