Chór Uniwersytetu Szczecińskiego wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Lublinie

Chór Uniwersytetu Szczecińskiego pod dyrekcją dr hab. Anny Tarnowskiej, ma na swoim koncie kolejne sukcesy – Dwa Złote Dyplomy i Nagrodę Specjalną.

Zespół w dniach 18-19 listopada 2022 roku występował na 7. Cantantens Lublinensis – Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Lublinie.

W konkursie brało udział kilkadziesiąt chórów z całej Polski (m.in. Szczecina, Torunia, Bydgoszczy, Gdańska, Białegostoku, Zamościa i Lublina), a także – wirtualnie – chóry z zagranicy (Hongkongu i Białorusi).

Zmagania chórów oceniało jury w składzie: przewodniczący prof. Dariusz Dyczewski z Akademii Sztuki w Szczecinie, członkowie, prof. Anna Domańska z Akademii Muzycznej w Łodzi i prof. Urszula Bobryk z Instytutu Muzyki WA UMCS oraz sekretarz dr Dominik Mielko z Instytutu Muzyki WA UMCS w Lublinie.

Chór Uniwersytetu Szczecińskiego został doceniony w następujących kategoriach:

  • ZŁOTY DYPLOM w kategorii Chóry Akademickie Uczelniane dla Żeńskiego Chóru US,
  • ZŁOTY DYPLOM w kategorii Chóry Akademickie Uczelniane dla Chóru Mieszanego US,
  • NAGRODA SPECJALNA za najlepsze wykonanie utworu kompozytora lubelskiego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl