Centrum Szkoleniowe Offshore – nowoczesny ośrodek profesjonalnych szkoleń dla bezpieczeństwa w branży morskiej

Centrum Szkoleniowe Offshore to nowy punkt profesjonalnych szkoleń dla bezpieczeństwa, głównie w branży morskiej i energetyce w Szczecinie. 

Należące do MUSTC Akademickie Centrum Szkoleniowe przy Politechnice Morskiej w Szczecinie CSO mieści się w kampusie przy ulicy Willowej.

Na terenie nowego Centrum Szkoleniowego Offshore MUSTC Politechnika Morska i European Wind Academy  podpisały list intencyjny.

Firma European Wind Academy, wchodzi w skład grupy FairWind i specjalizuje się w zapewnieniu wykwalifikowanego personelu na potrzeby realizacji projektów energetyki wiatrowej. Od lat świadczy też usługi edukacyjno-szkoleniowe w nowoczesnym ośrodku zlokalizowanym w Szczecinie.

Jak podkreślił JM Rektor Wojciech Ślączka:

Podpisane przed chwilą porozumienie z European Wind Academy umożliwi nam rozpoczęcie szerokiej współpracy w zakresie kształcenia kadr z myślą o morskiej energetyce wiatrowej. Integrując nasze środowisko województwa zachodniopomorskiego będziemy mieć potencjał na szkolenie bardzo dużej liczby kursantów.

List intencyjny określa m.in. ramy współpracy w zakresie oferowanych szkoleń i kursów, w tym rozszerzenie w regionie oferty szkoleń dla branży lądowej i morskiej energetyki wiatrowej.

Źródło: MUSTC Akademickie Centrum Szkoleniowe

Nowe centrum szkoleniowe wyposażone jest w Maritime Evacuation System, który będzie wykorzystywany nie tylko na kursach ITR, czy Ratownika (Survival Craft), ale też np. dla załóg z obowiązkami bezpieczeństwa wobec pasażerów na jednostkach ro-ro, oraz przez studentów licznych uczelni.

Pokaz generowania mgły, która będzie elementem przyszłych kursów bezpieczeństwa:

Źródło: MUSTC Akademickie Centrum Szkoleniowe

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl