Centrum Kultury Technicznej powstanie w Szczecinie

11:04

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o przetargu na „Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Człowiek i mobilność – budowa Centrum Kultury Technicznej w Szczecinie”.

Termin nadsyłania ofert mija 5 grudnia 2016 r.

Inwestycja obejmuje: budowę nowego budynku łącznika pomiędzy istniejącym budynkiem Muzeum i budynkiem kamienicy położonych przy ul. Niemierzyńskiej 18 A w Szczecinie, oraz remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania kamienicy na Centrum Kultury Technicznej – przy ul. Niemierzyńskiej 18 A.

Na wykonanie dokumentacji przyszły wykonawca będzie mieć 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

Więcej informacji:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp?soid=CF63132C6C1E46EE820F6C7BA3F75362

Źródło: Urząd Miasta Szczecin